Oversikt over de ulike gårdsbrukene på Tjøtta

TJØTTA - Bruk og brukere

Bruk nr. 1. Tjøtta:

 1. Gauleg, er førd i skattemantall 1519–1521.
 2. Ommund, er førd i skattemantall 1563–1567.
 3. Elling, er førd i skattemantall 1603–1635.
 4. Johannes Ellingson, son åt nr. 3, er førd i skattemantall 1635–1645.
 5. Hans, f.1615, er førd i jordebok 1661, og 1665 bruker han 35 sp. Lagrettemann 1663-1669, eig jord i Rosseland.
 6. Ola, er nevnt i ledingsskatten 1668-1679. Tiende 1681-1683.
 7. Svein Andersson, gift med Marta Ingebretsdatter. Hun ble gift på nytt med nr. 8.    

Barn:

a.     Anders, f. 1671

8.      Nils Rasmusson, Sønn av Rasmus Olson Hole. F.1647. Gift med enka etter nr. 7. Marta Ingebretsdatter.

         Barn:

         a.     Eli, gift med nr. 57.

         Nils er førd i manntallet 1701 med en stesønn, førd 1711, lagrettemann 1692-1705.

 

9.      Ommund Samuelson, sønn av Samuel Gabrielson Kleppe. F.1684 – d.1744. Gift med Maren Rasmusdatter Braut d.1763.

         Barn:

 1. Dortea, f.1714, gift med Jon Jonson Mossige, Time
 2. Gabriel, nr. 10
 3. Rasmus, f.1723, nr. 11
 4. Guri, f.1722 – d.1774. Ugift.
 5. Malena, f.1721, gift med Per Rasmusson Fjogstad.

Ommund fikk skøyte 1709. Førd til 1745. I 1732 brann husa på Tjøtta.

 

 1. Gabriel Ommundson, sønn av nr. 9. d.1754. Ugift. Gabriel fikk bruket ved skifte etter faren. Førd i 1745-1754. I 1751 stemna

Torger Rosseland inn Gabriel for hunden hans hadde bite eit føl til Torger. 1753 stemna kammerråd Ebbel inn Mari Tjøtta og

Sønene hennar, Gabriel og Rasmus for ringt grannskap til Malena Rasmusdatter som bruka Ebbel sin part i Tjøtta. Då er også hunden deira nevnt.

 

 1. Rasmus Ommundson, sønn av nr.9. f.1723 – d.1771. Gift med Lisbet Tollefsdatter Joa, f.1743 – d.1823. Hun ble gift på ny med

med nr. 12. To barn døde før faren.

Rasmus er førd som bruker 1755-1771, skøyte til ymse tider, men åtte tilslutt heile bruket. Det hadde kongeløyve til giftermålet, skylde i 2. og 3. lekk. Det er fleire saker mot Rasmus for ringt granneskap.

 

   12.     Ole Johannes Olson, sønn av Ole Johannesson Hodne, f.1745 – d.1785. Gift med enkja etter nr. 11, Lisbet Tollefsdatter. Hun ble 

                  Gift for tredje gang med nr. 13.

                  Barn:

 1. Tollef, f.1780, nr. 14.
 2. Malena, gift med Salomon Rasmusson Re, Time.
 3. Rakel, f.1778, ugift. d.1839. Skøyte 1830.

Ole Johannes fikk skøyte 1772, førd til 1788.

 

        13.     Erik Hansson, sønn av Hans Toreson Hauge, f.1757, gift med enkja etter nr. 12, Lisbet Tollefsdatter. Dei vart skilde ved konge-

                  løyve 1799. Det er rimeleg at Erik, f.1788, konfirmert 1803 og førd mantallet 1801 hjå faren er son deira. Han vart buande på

                  Tjensvoll, Hetland. Erik fikk skøyte 1788, førd til 1800, budde seinare på et annet bruk. Se nr. 65.

 

 1. Tolleiv Olson, sønn av nr.12, f.1780 – d.1837, gift med Elisabet Tørresdatter Hauge, f.1779 – d.1841.

Barn:

 1. Maria, f.1805 – d.1835
 2. Jorina, f.1809, gift med nr. 24.
 3. Olina, f.1817, ugift, d.1851
 4. Ole Johannes, f.1819, nr.15

Tolleiv er førd som brukar 1800-1829, skøyte 1799.

 

 1. Ole Johannes Tolleivson, sønn av nr.14, f.1819 – d.1884, gift med Anna Kirstine Berntsdatter Sørbø, f.1822 – d.1887.

Barn:

 1. Tønnes, f.1845 – d.1880, sinnsjuk
 2. Bernt, f.1847, nr. 16
 3. Elisabeth, f.1850 – d.1876, sinnsjuk
 4. Anna, f.1852 – d.1898
 5. Andreas, f.1859, nr. 115
 6. Maria, f.1863 – d.1887.
 7. Ole Johan, f.1866 – d.1887.

Ole Johannes fikk skøyte på halve farsgarden 1846, førd til 1873.

 

 1. Bernt Olson, sønn av nr.15, f.1847 – d.1930, gift første gang 1873 med Marta Maria Halvorsdatter Kleppe, f.1852 – d.1879.

Gift andre gang 1881 med Berta Serina Larsdatter, nr. 68i, f.1853 – d.1917.

Barn: 2 barn i første gifte, 7 barn i andre gifte.

 1. Olai, f.1873, USA
 2. Hans, f.1876 – d.1900
 3. Marianne, f.1882, gift med Edvin Larson, Stavanger
 4. Lars, f.1884, USA, gift med Ingeborg Tomasdatter
 5. Bernt, f.1886, USA, gift med Elisabet Varhaug.
 6. Birger, f.1889, småbrukar på Tjøtta.
 7. Signe, f.1894, gift med Hans P. Herigstad, Tjøtta.
 8. Ole Johan, f.1897, gardbrukar på Tjøtta.
 9. Hans, f.1902, snikkar, ugift.

Bernt fikk skøyte på farsgarden 1873, som var skilt fra bruk nr. 2 og 3. Førd til 1900 og 1906.

 

Johannes Abrahamson Tjøtta, (Johan A. Tjøtta) f.1877 – d.1960, fikk skøyte på gården 1918. Førd som bruker til 1933. Se bruk 13 og 60. Gift med Sina Larsdatter Storhaug, f,1878 – d.1954.

 

Sigurd Johannesson Tjøtta, sønn av Johannes Abrahamson. f.1901, gift med Klara Gustavsdatter Søyland, f.1899.

Barn:

 1. Solveig, f.1919, se bruk nr. 133.
 2. Jostein, f.1921
 3. Godtfred, f.1922, se bruk nr. 98.
 4. Sigmund, f.1926, Sør Audnedal.
 5. Magnor, f.1931, se bruk nr. 134.
 6. Kari, f.1933, gift med Paul Gerhard Pederson Dubland, Varhaug.
 7. Inge, f.1938.

Sigurd fikk skøyte 1933.

 

Godtfred Tjøtta, sønn av Sigurd, f.1922, overtok bruket etter faren. Se også bruk nr. 98.

 

Bruk nr. 2. Tjøtta:

 1. Ola Sveinson, sønn av Svein Norheim, Time, f.1832 – d.1918, gift 1 med Guri Larsdatter Braut, f.1836 – d.1861.

Barn:

a.      Lars, f.1860, nr. 18

b.     Gustine, f.1858, gift med Ola Rasmusson Borsok.

                   c.     Svein, f.1860, tvilling med Lars, Rosseland, Time.

                   Ola budde først på Norheim og Rossaland i Time, fekk skøyte på dette bruket frå bruks nr. 1 i 1873, Ola budde seinare på bruks  

                   Nr. 28.

 

 1. Lars Olson, sønn av nr.17, f.1860 – d.1931, gift med Johanna Larsdatter Kleppe, f.1856.

Barn:

a.      Olette Gustava, f.1878, gift med Hans Larsson Anda.

b.      Lars Johan, f.1880 – d.1895

c.      Seline, f.1882, gift med Henrik Jacobsen, Stavanger.

d.      Gurine, f.1885, gift med Andreas Olson, Erga

e.      Elisa Johanna, f.1888, gift med Karl Rasmusson, Bore

f.      Maria Teoline, f.1890, gift med Sven Sikiniusson Klepp

g.      Hanna Josefine, f.1898, gift med Trygve Martiniusson Ånestad, Høyland Nærbø.

h.      Ole, f.1904, bonde på farsgården.

Lars fikk skøyte på farsgarden i 1884. Førd til 1900 og 1906.

 

Ole Larsson Tjøtta, sønn av nr. 18. Se ovenfor. Gift med Ruth Rasmusd. Tjøtta, f.1912

Barn:

 1. Oddbjørg Reidun, f.1946
 2. Odd, f.1951

Ole fikk skøyte i 1927.

 

Bruk nr. 3. Tjøtta:

 1. Bernt Eilefson Bryne, fikk skøyte på dette bruket i 1873. Fråskilt bruks nr. 1.

 

 1. Karl Tostenson Nese, sønn av Tosten Jonson Nese, f.1866-d.1939, gift med Karen Serina Ellingsdatter, f.1862 – d.1943.

Barn:

a.      Torvald, f.1889, Bryne

b.      Kirstine, f.1894, gift med Anton Olson Orre

c.      Konrad, f.1897, Bryne

d.      Elen, f.1899, USA, gift med Rikard Same

e.      Sigurd, f.1902, Bryne

Karl fikk skøyte i 1909.

 

Pierse Tekse, f.1906, gift med Agda Bernhardsd. Helland, f.1911. Pierse fikk skøyte på bruket i 1934.

Barn:

 1. Tor, f.1938
 2. Bjørn, f.1939
 3. Gunvor, f.1945
 4. Per, f.1948.

   

  Bruk nr. 4. Elvenes Refsnes:

  1. Erik Jensson, sønn av Jens Erikson Sørbø, f.1788 – d.1871, gift med Anna Gurina Johannesdatter, f.1799 – d.1883. Se nr. 29.

  Barn:

  a.      Taletta, f.1819, gift med Endre Olson Riskjell

  b.      Jens, f.1823, nr. 22

  c.      Anna Berta, f.1826, gift med Ommund Ommundson Engelsvåg.

  d.      Johanna, f.1828, gift med Eivind Johannesson Braut

  e.      Enok, f.1831, USA

  f.       Erik, f.1834, USA

  g.      Anna Gurina, f.1838, gift med Peder Erikson Salte

  h.      Jakob, f.1841

  Erik fikk feste på halve Refsnes i 1819.

   

  1. Jens Erikson, sønn av nr.21, f. 1823 – d.1884, gift med Ingeborg Serine Andreasdatter Rosland, f.1838 – d.1921.

  Barn:

  a.      Jørgine, f.1880, gift med Ole Gunderson Rosland

  Jens fikk skøyte på bruket i 1850. Utskilt frå bruks nr. 1, 5 og 10, seinare også et stykke frå bruks nr. 21.

   

  1. Elias Hansson Re, sønn av Hans Hansson Re, Time, f.1867 – d.1904, gift med Lisa Olava Jensdatter Re, Time, f.1874.

  Barn:

  a.      Berta, f.1902, gift med Konrad Ertstjern, Haugland, Time

  b.      Maria, f.1904, kjøpmann Bryne

  Elias fikk skøyte i 1899, førd 1906.

   

  Jonas Monsen, husmand, f.1849, se bruks nr. 45.

   

  Rasmus Mjølhus, f.1876 i Strand, fikk skøyte på gården i 1906, gift med Kristiane Kristensdatter Meltveit, Strand, f.1884.

  Barn:

  1. Sverre, f.1909, USA
  2. Markus, f.1912, se nedenfor
  3. Kristen, f.1914
  4. Arne, f.1917
  5. Oluf, f.1920, Skas
  6. Trygve, f.1922, Nordland
  7. Odd, f.1924, Østlandet
  8. Rasin, f.1925
  9. Gunvor, f.1930, gift med Monrad Larsson Salte, Re, Time

   

  Markus Mjølhus, sønn av Rasmus, f. 1912, gift med Klara Olsdatter Salte, f.1917. Markus fikk skøyte på bruket i 1952

  Markus hadde ingen barn..

   

  Bruk nr. 5. Kåsen:

           24.      Johannes Johannesson, sønn av Johannes Olson Salte, f.1820 – d.1904, gift med Jorina Tollefsdatter, se nr. 14., f. 1809 –   

                      -d.1896.

                      Barn:

                      a.      Tollef

                      Johannes fikk skøyte på bruket frå verfaren i 1848. Førd til 1865 og 1875.

   

           25.      Albret Olson,  sønn av Ola Albretson Nese, f.1834 – d.1918, gift 1 med Maren Elisabet Larsdatter, se nr.74, f.1844 – d.1889.

                      Gift på nytt i 1889 med Berta Olsdatter Trones, Høyland, f.1844 – d.1933, ingen barn.

                      Barn fra første gifte:

  1. Lars, f.1864
  2. Margrete Alida, f.1867, gift med Rasmus Albretson Auglend, Time.
  3. Martin Engh, f.1876, Sandnes
  4. Gunvald, f.1882
  5. Adolf Johan, f.1873
  6. Karoline, f.1884
  7. Anna Elisabeth, f.1887, USA

  Albret hadde en datter, Maria, f.1854, med Berta Maria Johannesdatter Line. Maria var gift med Nils Henrikson Sætre fra Salte.

  Albert budde først på Laland. Skøyte på dette bruket 1901, førd til 1906.

   

  Martin L. Skjæveland, fikk skøyte på bruket i 1909.

  Ommund Riskild, skøyte 1910.

  Bernt Sandsmark, skøyte 1922. (auksjons)

  Godtfred Tønnesson Håland, f.1880, Sokndal, gift med Oline Pedersdatter, Heskestad, f.1882 – d.1964. Godtfred fikk skøyte i 1922.

  Barn:

  1. Harald, f.1908, USA
  2. Klara, f.1909, USA
  3. Erling, f.1912, USA
  4. Normann, f.1914, se bruk nr. 76
  5. Leif, f.1917, bonde på Horpestad
  6. Trygve, f.1921, se bruk nr. 105
  Håkon, f. 1923, bonde på farsgarden. Se nedenfor.1945

                   Håkon Håland, f.1923, gift med Karen Pedersdatter Egeland, f. 1930, Håkon fikk skøyte på farsgarden i 1950.

                   Barn:

 1. Gordon, f.1957

 

Bruk nr. 6. Tjøtta:

 1. Sven Ommundson,  sønn av Ommund Olsson Hadland, f.1778 – d.1839, gift med Bergitte Sivertsdatter Skeie, f.1778 – d.1849

Barn:

a.      Gøri, f.1810, gift med Nils Nilsson Nærstrand.

b.      Berta Serina, f.1812, gift med nr. 68

c.      Sivert, f.1814, nr. 27

d.      Ommund, f.1816, nr. 75.

Sven kom frå Ødegård i Time. Fekk skøyte på dette bruket i 1829. Dette er halve bruket til Tolleiv Olson. Førd til 1837.

 

 1. Sivert Svenson, sønn av nr.26, f.1814 – d.1878, gift med Malena Eivindsdatter Anda, f.1817 – d.1903.

Barn:

a.      Sven, f.1851, nr. 28

b.      Bergitte, f.1852, gift med Tarald Josefson Haugland, Time.

c.      Enok, f.1854, nr. 32

Sivert fikk skøyte på farsgården i 1837. I 1846 ble bruk nr. 9 fraskilt sammen med en part av bruk nr. 7. Førd til 1878.

 

 1. Sven Sivertsen, sønn av nr.27, f.1851 – d.1931, gift med Ingeborg Marie Josefsdatter Line, Time, f.1853 – d.1937.

Barn:

a.      Sigvald, f.1894, bonde på farsgarden.

b.      Josef, f.1897

Sven fikk skøyte på halve farsgården i 1879. Førd 1900 og 1906.

 

Sigvald Svensen Tjøtta, sønn av nr.28, f.1894, gift med Anna Maria Abrahamsdatter Hauge, f.1891. Sigvald fikk skøyte

På bruket i 1919.

Barn:

 1. Selmer, f.1919
 2. Abraham, f.1923
 3. Margit, f.1924
 4. Sigve, f.1930
 5. Arnor, f.1930

 

Selmer Tjøtta, f.1919 – d.1993, ugift. Fikk skøyte i 1958.

 

Bruk nr. 7. Refsnes:

 1. Johannes Tollefson, sønn av Tollef Tollefson Høien, Varhaug, f.1770 – d.1831. Gift med Berta Olsdatter Salte, f.1778 – 

d.1849.

Barn:

 1. Anna Gurina, f.1799, gift med nr. 21.
 2. Ola, f.1803, nr. 30
 3. Johannes, f.1808
 4. Berta Serina, f.1811, gift med Andreas Andreasson Sørbø
 5. Isak, f.1818
 6. Lars, f.1821

Johannes fikk feste på Refsnes i 1799.

 

 1. Ola Johannesson, sønn av nr.29, f.1803 – d.1870. Gift med Dortea Kristine Eriksdatter Friestad, f.1811 – d.1881.

Barn:

a.      Johannes, f.1832, gift med Johanna Kristiansdatter.

b.      Andreas, f.1837, nr.31

c.      Erik, f.1841

d.      Berta Malena, f.1844, gift med nr. 88

e.      Serina, f.1851, gift med nr. 88

f.      Kirsten Dortea, f.1848.

Ola fikk feste etter faren i 1830 og skøyte på bruket i 1846, fraskilt alle tre bruka og i 1850 fikk han skøyte frå bruk nr. 6. Førd til 1869.

 

 1. Andreas Olson, sønn av nr.30, f.1837 – d.1918, gift med Karen Eriksdatter Horpestad, f.1858 – d.1924.

Barn:

a.      Emma Dortea, f.1879, gift med Karl O.J. Horpestad

b.      Eline Teodine, f.1882, gift med Asbjørn Gabrielson Vik

c.      Olav, f.1883, bonde på farsgarden

d.      Kirsten Taletta, f.1866, gift med Ingebret Ådneson Løge

e.      Enevald, f.1890, småbrukar på Tjøtta

f.      Anna Kristofa, f.1892, USA

g.      Carl Emil, f.1897

h.      Anna Justina, f.1895, gift med Gabriel Tollakson Fosse, Time.

i.       Karen, f.1901, USA, gift med Severin Pederson Kleppe

Andreas fikk skøyte på farsgarden i 1869. Førd 1900 og 1906.

 

Olav Andreasson Refsnes, sønn av nr.31, f.1883 – d.1925, gift med Ane Elisabet Olsdatter Horpestad, f.1878.

Barn:

 1. Astrid Kaspara, f.1916
 2. Klara, f.1917, gift med Aksel Gramstad, Hana

Olav fikk skøyte på bruket i 1917.

Sven Haugland, f.1889, gift med Johanna Maren Eriksdatter, Vanse, f.1892 – d.1950. Sven fikk skøyte i 1928.

Signe Svendsdatter Haugland Jensen, f.1920, gift med Vilhelm Martinson Salte. (ekteskapet oppløyst)

Barn:

 1. Marit Johanna, f.1751
 2. Jens, f.1952
 3. Svein, f.1957

 

Bruk nr. 8. Tjøtta:

 1. Enok Sivertson, sønn av nr.27, f.1854 – d.1936, gift med Taletta Tørresdatter Stangeland, Håland, f.1856 – d.1926.

Barn:

a.      Salomon, f.1882, bonde på farsgården

b.      Tollef, f.1884, småbrukar på en part av farsgården

c.      Marta Olava, f.1888 – d.1942, ugift.

Enok fikk skøyte på halve farsgarden i 1878. Førd 1900 og 1906.

 

Salomon Tjøtta, sønn av Enok, f.1882. Fikk skøyte på gården i 1921.

 

Lukas Skretting, f.1896, gift med Bertine Bore Skretting, f.1903. Lukas fikk skøyte på gården i 1936.

 

Einar Vilhelmsen, f.1913, gift med Johanna Sigfrida Lukasdatter, f.1922.

Barn:

 1. Karly Velaug, f.1943, gift med Trygve Vabekk, Bergen
 2. Bjørg Leikny, f.1946, gift med Olav Bjånes, Sandnes
 3. Jan Egil, f.1956

 

Bruk nr. 9. Hesthaug:

 1. Tore Levorson, f.1599, er nevnt som husmann på Tjøtta 1665, sønn Jakob, f.1661.
 2. Johannes Olson, f.1605, er nevnt som husmann på Tjøtta 1665.
 3. Johannes Olson, f.1641, er nevnt som husmann på Tjøtta 1701, sønn Endre, f.1684, tjenar på Hauge.
 4. Peder Olson, Hesthaug, dømt for leiermål i 1722.
 5. Ola Tronson, er nevnt som husmann 1723-1734.
 6. Ommund Anfinnson, d.1741, gift med Berit Ivarsdatter Herikstad, Time.

Barn:

a.      Per, f.1711

b.      Helga, f.1721

Ommund er nevnt som vitne i 1728, husmann 1734, skifte 1741.

 

 1. Sigbjørn, gift med Ingeborg Ellingsdatter Pollestad. Sigbjørn nevnt som husmann 1742.
 2. Ola Olson, sønn av Ola Nese, f.1692, gift med Malena Monsdatter Herikstad, Time, f.1708.

Barn:

a.      Inger, f.1750

Ola er førd som husmann på Hesthaug 1758-1764.

 

40A.   Peder Pederson, gift med Marit Olsdatter, er førd 1754

 1. Ommund Ellingson, f.1722 – d.1795, gift med Guri Olsdatter, f.1719 – d.1799.

Barn:

a.      Guri, f.1755 – d.1811.

Ommund er førd 1764.

 

 1. Sivert Pederson, f.1726 – d.1796, gift med Anna Torkelsdatter Erga, f.1731 – d.1794.

Barn:

a.      Peder, f.1759

b.      Torkel, f.1761

c.      Anna, f.1763

d.      Eilef, f.1766

e.      Malena, f.1768

f.      Johanna, gift med Peder Kristianson Braut

g.      Ommund

Sivert budde på Øvre Time, seinare Hesthaug.

 

 1. Nils Magnusson, sønn av Magnus Nilsson Erga, f.1769 – d.1837, gift med Johanna Olsdatter Sørbø, f.1779 – d.1850.

Barn:

a.      Ola, f.1800

b.      Maren Elisabet, f.1802, gift med Jens Erikson Vagle, Høyland

c.      Rasmus, f.1804 – d.1882, ugift

d.      Johanna, f.1810, gift med nr. 109

e.      Andreas, f.1816

f.      Sille, f.1818, gift med Paul Knutson Talgøy, Stavanger

g.      Johannes, f.1822

Nils fikk feste på Hesthaug i 1799.

 

 1. Ole Andreas Pederson, fikk skøyte på bruket i 1850. Førd til 1864. Bruket fraskilt bruk nr. 6. I 1865 bur Maria Toresdatter

på bruket, skild, f. i Time, 62 år, og Bergitte Nilsdatter er tjenar hos henne. I 1875 er Maria Hansdatter oppsettkona på bruket, hun døde i 1883. Ole Andreas Pederson er førd i futekassaboka 1850-1870 som brukar.

 

 1. Martin Tollefson, sønn av Tollef Nilsson Herikstad, Time, f.1843 – d.1929, gift 1 med Bergitte Nilsdatter, f.1848 – d.1882.

Gift 2 i 1881 med Ingeborg Larine Olsdatter Horpestad. Martin hadde to barn i første gifte og ni barn i andre gifte.

Barn:

a.      Nils, f.1869

b.      Tollef, f.1875  

c.      Guri Bergitte, f.1882, gift med Hans Hansson Skeie, Varhaug

d.      Nikoline, f.1883 – d.1908

e.      Mandius, f.1885, Hillevåg

f.      Olava, f.1887 – d.1960, bonde på farsgarden, ugift.

g.      Taletta, f.1889, gift med Kristian Andreasson Grødheim, Time

h.      Larine, f.1891, USA

i.      Martine, f.1893, USA

j.      Edvardine, f. 1894, USA

  k.     Ingeborg, f.1897, USA

  Bergitte Nilsdatter fikk skøyte i 1867 og Martin fikk skøyte i 1869. Førd 1900 og 1906.

 

             Olava Tjøtta, datter av nr.45, f.1887 – d.1960, skøyte på gården i 1932.

 

             Dagfinn Tjøtta, f.1909, gift med Astrid Albertsdatter Re, f.1914.

             Barn:

 1. Olaug, f.1944, gift med Magne Opstad, Nærbø
 2. Dag Arve, f.1946

Bruk nr. 10. Tjøtta:

 1. Ommund, er førd i skattemantall 1519-1521.
 2. Ragnyld, er førd i skattemantall 1519-1521
 3. Gunnar, er nevnt i skattemantall 1563.
 4. Tollak, er nevnt i skattemantall 1567.
 5. Gauleg, er førd i skattemantall, 1603 er nevnt ei Maren. Enka hans?
 6. Nils Erikson, Barn:

a.      Helga, gift med Mons Monsson Sele

b.      Maren, gift med Ola Nilsson Bore

c.      Malena, gift med Peder Monson Øksnevad

d.      Nils, Auglend, Time

Nils flytta til Bryne og er stefar til nr. 52. Han er førd 1610-1622.

 

 1. Salomon, gift med Maren Jensdatter. Er nevnt i en rettsak i 1624 der han stevner inn stefar sin, Nils Bryne, om farsarven. I 1625    

er han i sak sammen med Tjerand Kleppe mot Knud Reve og Peder Kragh. Førd i skattemantall 1623-1633. Det samme er enka hans.

 

 1. Elling, gift 1 med ei dotter til nr. 52. Gift 2 med Ingrid Tjerandsdatter Kleppe.

Barn:

a.      Salomon, Njærheim, Nærbø

b.      Elling, Tjensvoll, Time

Noen hevder at Elling er den samme som nr. 3, men dette vites ikke.

 

 1. Ommund Olson, sønn av Ola Ommundson Vik, f.1604 – d.1673, gift med enka etter nr. 53, Ingrid Tjerandsdatter.

Barn:

a.      Samuel, Røyneberg, Håland

b.      Tjerand, Tjemsland, Varhaug

c.      Ola, f.1649, Njå, Time

d.      Mari, gift med Rasmus Rasmusson Jåtten Hetland

e.      Siri, gift 1 med Laurits Rasmusson Tjemsland, gift 2 med Kristoffer Rasmusson Jåtten

f.      Ingrid, gift med Erik Larsson Bryne, Time

g.      Kirsti, gift med nr. 55

Ommund er ført i skattemantallet i 1635-1672. Enka er ført i 1674. I 1640 eide han halvparten av bruket, i 1652 eide han hele.

 

55.      Ola Toreson, sønn av Tore Gunnarson Hauge, f.1647, gift 1 med Kirsti Ommundsdatter, 54g. Kirsti døde i 1690. Ola gifte seg 

           på nytt med Karen Larsdatter. Ola hadde fem barn i første gifte og to i andre gifte.

           Barn:

 1. Tore, f.1678, nr.57
 2. Ommund
 3. Ola
 4. Ingrid
 5. Kirsten
 6. Laurits, f.1691, Nese
 7. Nils, f.1698

Ola er ført i tiendeskatten 1681-1683, han er ført i mantallet 1701. I 1710 er han død og enka Karen Larsdatter er innstevnet for landskyld. I 1700 skriver presten og ber om skattelette for Ola for han er ”yterlig arm”. Han var klokkar og lønna for dette var bare 14sp havrekorn av Klepp, 8sp av Orre og 8sp av Bore.

56.      Peder Olson, d.1684, gift med Helga Nilsdatter, 51a. Hun ble gift på nytt med Mons Monsson Sele. Peder hadde ei dotter

           sammen med Helga. Hun het Katrine.

 

57.      Tore Olson, sønn av nr.55, f.1678, gift med Eli Nilsdatter. Hun var datter av nr. 8. Se bruk nr. 1.           

           Barn:

 1. Helene, nevnt som vitne i 1732
 2. Else, nevnt som vitne i 1734
 3. Kirsti, innstevna i 1732 for leiermål.

Tore var klokkar som faren. Han fikk skøyte på gården i 1710. Han gav skøyte til toller Ebbel i 1725. I 1733 er han innstevna for å ha gått fra bruket uten oppseiing. Kona hans, Eli, møtte og sa at dei var så snaue at dei ikkje kunne driva lenger. I 1728 er det sak mot Ole Tjøtta for slagsmål mot Eli, kona til Tore. I 1768 er Tore nevnt som vitne i en grensetvist mellom Øvre Sørbø og Prestegården.

 

58.      Lars Rolfson, frå Birkeland i Hetland, Dalane, gift med Gunvor Torkelsdatter. Lars budde på Tjøtta et par år. I 1742 er kona

           hans innstemna for slagsmål mot Anna Sibille Danielsdatter tre år tidligare mens dei budde på Birkeland.

 

 1. Hans Hansson, er førd som bruker av gården 1742-1744. Då brann husa og bruket låg øde.

 

 1. Torbjørn Anbjørnson, fra Eidland, Gjestal, f.1698, gift med Astrid Olsdatter Eidland, Gjestal, f.1688 – d.1759.

Barn:

a.      Anbjørn, f.1722, Time

b.      Torkel, f.1723, Anda

c.      Jacob, nr. 61

d.      Berta, f.1730, gift med nr. 77

e.      Hans, f.1743

Torbjørn ble gift 2 med enka etter Rasmus Auglend, Time og gift 3 med Malena Larsdatter. Han fikk ingen barn med disse. Torbjørn fikk skøyte i 1758, førd til 1761. Han hadde problemer med naboene om gjerdehold og gjeting for bruket hadde ligget øde i 14 år. Torbjørn flytte seinare til Fjogstad.

 

 1. Jakob Torbjørnson, sønn av nr. 60. Jakob fikk skøyte frå faren i 1758. Ført til 1761.

 

 1. Hans Hansson, gift med Barbro Monsdatter. Hans fikk skøyte fra nr. 61 i 1768, men flytta frå samme år. Hans blei innstemna

av Rasmus Jonson Rosseland for krav på penger etter en gardshandel på Anda. Denne Hans kan væra den samme som nr. 59.

 

 1. Svein Andersson, sønn av Anders Fosse, Time, f.1733 – d.1786, gift med Marta Ingebretsdatter, Årrestad, Time, f.1720.

Barn:

a.      Anders, nr. 64

b.      Ingebret, f.1757

c.      Kirsten, f.1761

Svein buddet først på Auglend, så Fosse, Time. Fikk skøyte frå nr. 62 i 1769, førd til 1787.

 

 1. Anders Sveinson, sønn av nr. 63. Anders fikk skøyte på farsgarden i 1787, førd til 1794. Flytta så til Rosland.

 

 1. Erik Hansson, de samme som nr. 13, se bruk nr. 1, gift 2 med Siri Andersdatter Engelsvåg, f.1781.

Barn:

a.      Hans, f.1804, Hauge

b.      Taletta, f.1806, gift med Johannes Johannesson, Kleppe

c.      Karen, f.1809, gift med Bendiks Mattiasson, Sele

d.      Ane Elisabet, f.1814, gift med Ole Johannes Olson, Anda

e.      Anna Kristine, f.1817, gift med Torger Torgerson, Nese

f.      Serina, f.1820

Erik fikk skøyte på gården i 1800, førd til 1807. Budde seinare på Bryne.

 

 1. Ola Ommundson, fikk bøgsel på gården i 1809, førd til 1812.

 

 1. Lars Tollefson, sønn av Tollef Tollefson Høien, Varhaug, f.1769 – d.1821, gift med Kirsten Larsdatter, Varhaug, f. 1764 –

d.1839.

Barn:

 1. Lars, f.1796, nr. 68

Lars var først husmann på Tjøtta der han er førd i folketelling i 1801, men frå 1812-1820 er han førd som bruker av gården.

 

 1. Lars Larsson, sønn av nr.67, f.1796 – d.1863, gift 1 med Berta Malena Johannesdatter, Pollestad, f.1799 – d.1829.

Barn:

a.      Lisabet Kirstine, f.1822, gift med nr.91

b.      Johanna, f.1824, gift med Jens Ådneson Re, Time

c.      Berta, f.1825, gift med Ola Reierson, Engelsvåg

d.      Taletta, f.1828, gift med Svein Olson, Horpestad

Lars gifta seg i 1831 på nytt med Berta Serina Svendsdatter, se nr. 26., f.1812 – d.1876, Lars og Berta fikk fem barn.

e.      Lars, f.1832, nr.69

f.      Svein, f.1835, nr.90

g.      Martin, f.1840, Hana, Høyland

h.      Guri Bergitte, f.1850, gift med Johannes Torgerson Fotland, Time

i.      Berta Serina, f.1853, gift med nr. 16

Lars fikk bøgsel i 1821, førd til 1844. Fikk skøyte 1844.

 

 

 1. Lars Larsson, sønn av nr.68, f.1832 – d.1916, gift med Anna Elisabet Ådnesdatter, Anda, f.1836 – d.1928.

Barn:

a.      Arnt, f.1870, bonde på farsgården.

b.      Berta Serina, f.1872 – d.1910

c.      Johan, f.1876, småbruker på Tjøtta

d.      Anna Elisabet, f.1878, gift med Lars Vestly, Sandnes

e.      Luvine, f.1881, ugift.

Lars fikk skøyte på farsgården i 1864. Førd 1900 og 1906.

 

Arnt Larsen, sønn av nr.69, f.1870, gift med kusina Berta Svendsdatter, f.1866 – d.1945. Arnt fikk skøyte etter faren i 1913.

Barn:

 1. Anna, f.1905 – d.1957, gift med Hjalmar Pollestad

 

Hjalmar Pollestad, f.1905, gift med Anna Arntsd. Tjøtta, f.1905 – d.1957. Hjalmar fikk skøyte på gården i 1953. Hjalmar og Anna fikk fire barn.

Barn:

 1. Arnodd, f.1932, se bruk nr. 88
 2. Borgny, f.1935, gift med Kristian Abrahamson Bryne, Time
 3. Georg, f.1939
 4. Torunn, f.1948

 

Georg Pollestad, f.1939, gift med Berit Grude, f.1943, overtok gården etter faren.

 

Bruk nr. 11. Mærbakken:

 1. Peder Pederson, f.1708, gift med Marta Olsdatter Årrestad, Time, f.1710, er førd i sjeleregister 1758.

 

 1. Tollak Tollakson, Anda. Tollak fikk bøgsel på Mærbakken i 1789, nevnt 1787, førd 1801.

 

 1. Ola Tollakson, sønn av Tollak Olson Bryne, Time, f.1771 – d.1809, gift med Karen Sveinsdatter, Horpestad, f.1786

-d.1851.

Barn:

 1. Malena, f.1803, gift med Gjermund Erikson, Horpestad
 2. Tollak, f.1806, skomakar, gift med Serina Ingebretsdatter

Ola fikk feste på Mærbakken i 1803.

 

 1. Johannes Olson Lomeland, frå Helleland, f.1778 – d.1842, gift med enka etter nr. 72, Karen Svendsdatter.

Barn:

a.      Olina, f.1818, gift med nr.74.

Johannes fekk feste på Mærbakken i 1813.

 

 1. Lars Pederson, sønn av Peder Pederson Herikstad, Time, f.1818 – d.1846, gift med Olina Johannesdatter, datter til nr.73.

f.1818 – d.1904.

Barn:

 1. Johanna, f.1842, Bergen
 2. Maren Elisabet, f.1844, gift med nr.25.

 

 1. Ommund Svenson, sønn av nr.26, f.1816 – d.1871, gift med Taletta Pedersdatter Kyllingstad, Gjesdal, f.1820.

Barn:

a.      Bergitte, f.1848, gift med Johannes Nilsson, Bråstein

b.      Svein, f.1849, nr. 76

c.      Hans, f.1851 – d.1875

d.      Grete Maria

e.      Peder, f.1856, gift med Nedra Marselia Mikalsdatter, Brønnøy

Ommund fekk skøyte på bruket i 1850, utskilt frå bruk nr. 19 og 20.

 

 1. Svein Ommundson, sønn av nr.75, f.1849 – d.1929, gift 1 med Maria Kristiansdatter Stangeland, Håland, f.1846 – d.1879.

Barn:

a.      Marta Maria, f.1879 – d.1889

Svein vart gift på nytt i 1880 med Sofie Kristiansdatter Lye, enka etter Søren Jesperson Bråstein, Høyland, f.1844 – d.1931.

Dei fekk ingen barn. Svein fekk skøyte på farsgarden i 1868, førd 1900 og 1906.

 

Johan Jacobsen, fekk skøyte på Mærbakken i 1920

 

M. H. Westergård, fekk skøyte på gården i 1936

 

Kristian Tolleivson Vestly, f.1893 – d.1941, gift med Marta Karina Tomasdatter, Åse, f.1893.

Barn:

 1. Olena, f.1918, se bruk nr. 13
 2. Tolleiv, f.1920, bonde på farsgarden
 3. Tomas, f.1929, Rossaland, Time
 4. Kåre, f.1930, Anda

Kristian fekk skøyte på Mærbakken i 1939.

 

Tolleiv Vestly, sønn av Kristian, f.1920, gift med Emma Johansdatter Stangeland, f.1920.

Barn:

 1. Kjell Gunnar, f.1951
 2. Magnhild, f.1952
 3. Jan Egil, f.1956
 4. Turid Else, f.1960

Tolleiv fekk skøyte på farsgarden i 1949.

 

Bruk nr. 12:

                    Dette er et bruk som er fraskilt bruk 11 og slått sammen med bruk 4.  

 

Bruk nr. 13. Tjøtta:

 1. Peder Alvson, sønn av Alv Olson Særheim, f.1731 – d.1816, gift 1 med Berta Torbjørnsdatter, datter av nr.60, f.1730. Peder

fekk ingen barn med Berta. Han gifta seg på nytt med Malena Endresdatter Grødeland, f.1748. Dei fekk to barn.

Barn:

 1. Alet, f.1771, gift med Peder Larsson, Katteland
 2. Stine, f.1773, gift med Rasmus Toreson, Horpestad

Peder fekk skøyte frå svigerfaren, se nr. 60 – bruk nr. 10, i 1761. Peder flytte til Stavanger i 1765, budde seinare på Katteland.

 

 1. Helge Pederson, f.1726 – d.1810, gift med Malena Madsdatter, f.1730 – d.1810, kom frå Time i mars 1765 og fekk skøyte

av Peder Alvson. Førd til 1773 då han bytter bruk med nr. 79 og flytter til Nese.

 

 1. Anders Tollakson, sønn av Tollak Olson frå Vemmestad, Kvås, som budde på Frøyland i Time, f.1727 – d.1807, gift med

Ingeborg Ivarsdatter, f.1730 – d.1817.

Barn:

 1. Kirsten, f.1770, gift med nr. 80
 2. Ingeborg, f.1776, gift med Ola Erikson Netland, Time. Gift på nytt med Torkel Jesperson Taksdal.

Anders budde først på Nese, bytta bruk med nr. 78 og fekk skøyte på gården i 1771, førd til 1793. Anders gav skøyte til

Jonas Gabrielson i 1779 og fekk bøgsel samme år.

 

 1. Erik Erikson, sønn av Erik Erikson, Erga, f.1763 – d.1807, gift med Kirsten Andersdatter, datter av nr.79, f.1770 – d.1814.

Kirsten gifte seg på nytt med nr. 81.

Barn:

 1. Ragnhild, f.1794, gift med Abraham Olson, Fjogstad
 2. Inger Elen, f.1799, gift med Halvor Johannesson, Anda
 3. Anders, f.1801, Stavanger, gift med Helga Henriksdatter, Vik
 4. Ingeborg Kristine, f.1803, gift med Ådne Tollakson, Anda
 5. Marta, f.1805, gift med Asbjørn Olson Pollestad

Erik fekk feste på bruket i 1793, førd til 1808.

 

 1. Gabriel Bårdson, sønn av Bård Bårdson, Friestad, f.1773 – d.1844, gift med enka etter nr. 80, Kirsten Andersdatter.

Gabriel og Kirsten får tre barn.

Barn:

 1. Ingeborg, f.1809
 2. Eilert Bendiks, f.1811
 3. Adriane, f.1813

Gabriel overtok som bruker på gården og drev den frem til 1813.

Gabriel flytte til Rosland og fekk skøyte på et bruk der i 1814. Han gifte seg på nytt med Marta Pedersdatter, Lima, Gjesdal

og får sammen med henne fire barn.

 

 1. Abraham Johannesson, sønn av Johannes Halvorson, Anda, f.1787 – d.1874, gift med Maria Toresdatter, Friestad, f.1788 –

d.1866.

Barn:

 1. Johannes, f.1815, nr. 91
 2. Ingeborg Maria, f.1818, gift med Jonas Gitleson, Rosland
 3. Tobia, f.1823, gift med Mikal Gitleson Mossige, Time
 4. Anna Maria, f.1828, gift med Erik Halvorson, Kleppe
 5. Abraham, f.1832, nr. 83

Abraham fekk bøgsel i 1813 og førd som bruker til 1844, då vart bruket delt.

 

 1. Abraham Abrahamson, sønn av nr.82, f.1832 – d.1916, gift med Kirsten Ådnesdatter Re, Time, f.1838 – d.1909.

Barn:

a.      Maria, f.1863, gift med Nils Andreas Johannesson, Horpestad

b.      Arnt, f.1865 – d.1945

c.      Anton, f.1867 – d.1935

d.      Berta Serina, f.1870, gift med Karl Jonson Risa, Håland

e.      Abraham, f.1872, bonde på farsgården

f.      Kirsten, f.1875, gift med Tønnes Toreson, Horpestad

g.      Johannes, f.1877, bonde på Tjøtta

h.      Martin Olai, f.1881 – d.1949

Abraham fekk skøyte på farsgården I 1854. Førd 1900 og 1906.

 

 

 

Abraham Abrahamsom, sønn av nr.83, f.1872 – d.1953, gift med Johanna Gabrielsdatter Norheim, Time, f.1884.

Abraham fekk skøyte på farsgarden i 1912.

Barn:

 1. Kaspara, f.1914, Øksnevad
 2. Arnold, f.1916, bonde på farsgården
 3. Helene Gabrielle, f.1920, gift med Kåre karlson Holen, Time

 

Arnold Tjøtta, sønn av Abraham Abrahamson, f.1916, gift med Olena Vestly, se bruk nr. 11. Arnold fekk skøyte på farsgarden

i 1938.

Barn:

 1. Alf Kåre, f.1943
 2. Arvid, f.1945
 3. Marit, f.1948

 

Arvid Tjøtta, sønn av Arnold, f.1945, overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 14.

                    Dette er et bruk, fråskilt frå bruk nr. 20, slått sammen med bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 15:

 1. Albret Olson, den samme som nr. 25. Albret fekk skøyte på dette bruket i 1879. Fraskilt bruk nr. 13.

 

 1. Tobias Tollefson, sønn av Tollef Tollefson, Sveinsvoll, f.1856, gift med Hansine Larsdatter, Braut, f.1859 – d.1946.

Barn:

a.      Lars Gabriel, f.1879,Canada

Tobias fekk skøyte på bruket i 1893, førd 1900 og 1906. Han er nevnt som egghandlar.

 

Berge Jåtten, skøyte 1916. Bruk nr. 15 – 16 – 17 – og 18 vert nå drevne som et bruk.

 

Johan Bertel Jakobsen Svindland, f.1865 – d.1956, gift med Anna Tomine Pedersdatter, f.1876 – d.1933. Johan Bertel

Fekk skøyte i 1918.

Barn:

 1. Jakob, f.1901, Åmot, Sokndal
 2. Birger, f.1903, USA
 3. Bertine, f.1906, se nedenfor
 4. Gunda, f.1908, Horpestad

 

Jakob Norheim, f.1903, gift med Bertine Johansdatter Svindland, f.1906. Jakob overtok brukene etter svigerfaren, se ovenfor.

Barn:

 1. Jon Bjarne, f.1948, (adopt)

 

Bruk nr. 16:

 1. Jonas Helgeson, sønn av Helge Helgeson, Horpestad, f.1823 – d.1905, gift 1 med Berta Mauritsdatter, Time, f.1805. Dei vart

skilde og ho er førd på Tjøtta i 1865, der ho fekk skøyte i 1859. Jonas vart gift på nytt med Kirstine Olsdatter Rimestad, Nærbø,

f.1823 – d.1894.

Barn:

 1. Berta, f.1866

Jonas budde først på Horpestad. Fekk skøyte på dette bruket, fråskilt bruk 20, i 1859. Jonas budde seinare på Særheim.

Seinare brukere og eigere, se bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 17:

                    Dette er et bruk frå Tollak Sivertson Bryne 1870. Samme eigere og brukere som bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 18:

                    Dette er et bruk fråskilt bruk nr. 20 i 1879. Samme eigere og brukere som bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 19. Tjøtta:

 1. Elling Sveinson, sønn av Svein Sveinson Stavnheim, Varhaug, f.1827 – d.1915, gift med Kristine Rasmusdatter Opstad, Nærbø

f.1829 – d.1917.

Barn:

 1. Maria, f.1856, gift med Tollef Osmundson, Vasshus
 2. Kirsten, f.1859
 3. Karen Serina, f.1862, gift med nr. 20
 4. Regine, f.1864
 5. Anna, f.1867
 6. Elling, f.1870, døde etter vådeskudd i 13-års alderen.

Elling budde først på Horpestad, fekk feste på Tjøtta i 1854 og skøyte i 1865 frå bruk nr. 20. Han budde seinare i Engelsvåg.

 

 1. Ivar Sveinson, sønn av Svein Sveinson, Rosland, f.1834 – d.1920, gift 1 med Serina Olsdatter, datter av nr.30, f.1851 – d.1876.

Barn:

a.      Sven, f.1872, nr.89

b.      Ole Johannes, f.1873, USA

Gift 2 i 1878 med søstera til Serina, Berta Malena Olsdatter, se nr.30, f.1844 – d.1932

 1. Anna Jørgina. F.1878

Ivar fekk skøyte på bruket i 1873. Førd til 1900.

 

 1. Sven Ivarson, sønn av nr.88, f.1872, gift med Elisabet Karlsdatter, Kvål, Høyland, f.1877.

Barn:

a.      Sina, f.1901, gift med Jakob Bertelson Svindland

b.      Elina, f.1903, gift med Martin Martinson Skjæveland

c.      Ingebret, f.1904

d.      Kristina, f.1907

e.      Else, f.1909

f.       Sverre, f.1914

g.      Bertrand, f.1916

h.      Otta, f.1918

Sven fekk skøyte på farsgarden i 1911, førd 1906. Sven flytta så til Hillevåg.

 

Einar Rimestad, fekk skøyte på bruket i 1936.

 

Lars Larsson Njærheim, f.1904, gift med Anna Helmiksdatter, Høyland, f.1905. Lars fekk skøyte på bruket i 1940.

Barn:

 1. Harald, f.1941
 2. Marit, f.1942, gift med Widar Larsen, Høyland
 3. Leif Audun, f.1945

Bruk nr. 20. Mærbakken:

 1. Svein Larsson, sønn av nr.68, f.1835 – d.1921, gift med Margrete Hansdatter Re, Time, f.1839 – d.1918.

Barn:

a.      Margrete, f.1863

b.      Lars, f.1865, Salte

c.      Berta, f.1866, gift med Arnt Larsson Tjøtta, nr.69a   

d.      Hans, f.1869 – d.1938, Stenberg i Lund, gift med Sofie Stenberg

e.      Svein, f.1871, gift med Berta Henriksdatter Re, Time

f.      Elen Maria, f.1874, gift med Lars Kristian Olson, Brualand

g.      Martin, f.1876, Bryne

h.      Henrik, f.1878

i.      Tolleiv, f.1882, Stavanger

Svein fekk skøyte på en part av farsgården, bruk nr. 10, i 1866. Førd 1906. Bruket vart seinare drevet sammen med bruk nr. 21.

 

Bruk nr. 21. Kvernholen:

 1. Johannes Abrahamson, sønn av nr.82, f.1815, gift 1 med Marta Hansdatter Risa, Nærbø, f.1811 – d.1845.

Barn:

a.      Arnt, f.1843

Gift 2 i 1848 med Elisabet Kirstine Larsdatter, nr.68, f.1822. Barn:

b.      Kirsten Malena, f.1847, gift med Torger Asbjørnson Pollestad

c.      Marta Maria, f.1849 – d.1939

d.      Lisabet, f.1851, gift med Svein Sveinson Norheim, Njå, Time

e.      Maren, f.1853, gift med Gabriel Gabrielson Rosland

f.      Johanna, f.1856

g.      Johan, f.1861, gift med Marta Pedersdatter Undheim, Time

h.      Kristine, f.1864

Gift 3 i 1881 med Dorte Maria Hetland, Høyland, f.1828,  enka etter Ommund Tjølson, Bråstein.

Johannes fekk skøyte på denne delen av farsgården (bruks nr. 13) i 1846. Han reiste til Stavanger i 1861. I 1865 er han husmann på Tjøtta og i 1875 bur han på Arhaug.

 

 1. Jonas Helgeson, er den same som nr. 86. Jonas fekk skøyte på dette bruket i 1850.

 

 1. Svein Hansson, sønn av Hans Sveinson Risa, Nærbø, f.1822, gift med Malena Ellingsdatter Frøyland, Time.

Barn:

a.      Elias

b.      Hans, f.1850, Tu

c.      Maren Elisabet, f.1852, gift med Anfinn Gunnarson Line, Time

d.      Elen, f.1854, gift med Tolleiv Andersson Frøyland, Time

e.      Grete Maria

Svein fekk skøyte på Kvernholen i 1852. Budde seinare på Re, Time.

 

 1. Ommund Ellingson, sønn av Elling Johannesson Frøyland, Time, f.1818 – d.1884 på tukthuset i Bergen, gift med Marie

Olsdatter Borsok, f.1838.

Barn:

 1. Ola, f.1859 – d.1871
 2. Elling, f.1857

Ommund fekk skøyte i 1857, førd til 1860, seinare er dette bruket drevet sammen med bruk nr. 20.

 

Svein Larsson Tjøtta, samme som nr. 90, fekk skøyte i høsten 1919 sammen med sønnen Henrik.

 

Peder R. Obrestad, hadde skøyte på bruket fra august 1935.

 

 

Karl Horpestad, sønn av Karl O.J. Horpestad, Rosland. f.1920, gift med Valborg Høiland, f.1923, fekk skøyte på bruket i 1955.

Barn:

 1. Ellinor, f.1948
 2. Astrid, f.1951
 3. Karl Johan, f.1953
 4. Wenche, f.1957
 5. Kjetil, f.1960

 

                    Karl Johan Horpestad, f.1953, overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 22. Tjøtta:

                   Tollak Sivertson Bryne, fekk skøyte på dette bruket i 1871 da det vart fråskilt bruk nr. 20. Tollak budde på Bryne, Time.

 

                   Sven Tollaksen Bryne, fekk skøyte etter faren i 1906.

 

                   Julius Ree, fekk skøyte sommeren 1921, sammen med Sven Ommundsen Tjøtta.

 

                   Karl Nilsson Egeland, f.1897, gift med Ingeborg Nilsdatter Ueland, f.1899. Karl fekk skøyte på bruket i 1925.

                    Barn:

 1. Karen, f.1925
 2. Inger, f.1927
 3. Nils, f.1930, gift med Borghild Svendsdatter Erga

 

                   Nils Egeland, f.1930, overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 23. Tjøtta:

                   Dette bruket har samme historie som bruk nr. 22. Fraskilt bruk 20.

 

                   Sven Ommundsen Tjøtta, fekk skøyte i 1907.

 

 Karl N. Egeland, fekk skøyte i 1925. Etter dette drevet sammen med bruk nr. 22.

 

Bruk nr. 24. Flatsteinen:

 1.  Torger Ådneson, Tu, fekk skøyte frå Svein Larsson Tjøtta, bruk nr. 20,  i 1884. Torger budde på Tjøtta noen år før han flytte til

Tu igjen. Han er seinare førd som dagsarbeider.

 

 1. Enevald Olson, fekk skøyte i 1895. Se nr. 117

 

 1. Gabriel Johan Torkelson, sønn av Torkel Pederson, Tu, f.1856 – d.1926, gift 1 med Anna Maria Håvardsdatter, Undheim,

Time, f.1863 – d.1901.

Barn:

 1. Tolleiv, f.1887, gift med Kristine Sørensdatter Skjæveland
 2. Anna Maria, f.1889, gift med Olav Johannesson, 102b.
 3. Håvard, f.1890, USA
 4. Dortea, f.1892
 5. Gustav Johan, f.1894, gift med Gunvor Pedersdatter Lindeland, Fjotland
 6. Hans Håkon, f.1896
 7. Martin, f.1900

                    Gift 2 i 1901 med Grete Maria Ommundsdatter, nr. 75d, enka etter nr. 114.

                    Gabriel fekk skøyte i 1895, førd 1900 og 1906.

 

                   Karl O.J. Horpestad, sønn av Ole Johannes Jonasson Horpestad, f.1871 – d.1953, gift med Emma Dortea Andreasdatter Tjøtta.  

                   Karl hadde skøyte på bruket før 1919.

 

                   Kristine Myrstøl, fekk skøyte i 1919

 

                   Edvard Drivdal, fekk skøyte i 1921.

 

                   Trygve Lie, fekk skøyte i 1924.

 

                   Arne Johannesson Tjøtta, sønn av Johannes Abrahamsom Tjøtta, se nr. 83g, f.1903, gift med Valborg Karlsdatter Eide, Røldal,

                   f. 1905.

                   Barn:

 1. Jon, f.1932
 2. Aslaug, f.1933

 

Jon Tjøtta, sønn av Arne J. Tjøtta, f.1932, overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 25:

                   Dette bruket er fråskilt frå bruk nr. 21. Slått sammen med bruk nr. 24.

 

Bruk nr. 26:

               Dette bruket er fråskilt frå bruk nr. 4. Slått sammen med bruk nr. 7.

 

 

 

 

Bruk nr. 27. Aurbakken:

 1. Jens Erikson, er den samme som nr. 22. Kona og dattera er 1900 førd som brukere av bruket. Dette er et bruk frå bruk nr. 4.

Ikke skøyte på gården etter 1850.

 

Bruk nr. 28. Mærbakken:

 1. Ola Sveinson, den samme som nr. 17. Gift 2 i 1863 med Elen Serina Eriksdatter Eikeland, Høyland, f.1840. Ola fekk skøyte på

bruket i 1897. Fraskilt frå bruk nr. 21.

 

Andreas O. J. Erga, hadde skøyte på bruket før 1922.

 

Karl O.J. Horpestad, f.1871 – d.1953. Se over. fekk skøyte på bruket våren 1922.

 

Ole Gåsland, fekk skøyte høsten 1922.

 

Trygve Bjuland, fekk skøyte våren 1925.

 

Torkel Horpestad, fekk skøyte våren 1927.

 

Dagfinn Bore, f.1922, gift med Kjersti Karlsdatter Horpestad, f.1928. Dagfinn fekk skøyte på bruket høsten 1947.

Barn:

 1. Magnor, f.1948
 2. Arne, f.1950
 3. Dagny, f.1952
 4. Karleif, f.1956
 5. Signe, f.1958

 

Arne Bore, f.1950, overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 29. Solheim:

 1. Ommund Ommundson, sønn av nr.75, f.1858 – d.1909, gift med Tine Sørensdatter, f.1859 – d.1915.

Barn:

a.      Sigurd, f.1889, Bryne, skomaker, gift med Taletta Tollefsdatter.

b.      Ella, f.1892, gift med Peder Halvorsen, Stavanger

c.      Therese, f.1894, gift med Johan Larsson Tjøtta, nr. 69c.

d.      Hanna, f.1897, gift med Lars Johannesson Bø, Fosse, Time

e.      Ommund, f.1899

f.       Olav, f.1902

Ommund fekk skøyte frå bruk nr. 1 høsten 1899.

 

Ella og Therese Ommundsen, se ovenfor, hadde hjemmel på bruket fra 1914.

 

Therese Ommundsen, f.1894, gift med Johan Larsson Tjøtta, nr. 69c, f.1876 – d.1959. Therese fekk skøyte på bruket høsten 1959.

Barn:

 1. Eldbjørg Terese Larsen, f.1926

17 � U g�]p%`nå drevne som et bruk.

 

 

Johan Bertel Jakobsen Svindland, f.1865 – d.1956, gift med Anna Tomine Pedersdatter, f.1876 – d.1933. Johan Bertel

Fekk skøyte i 1918.

Barn:

 1. Jakob, f.1901, Åmot, Sokndal
 2. Birger, f.1903, USA
 3. Bertine, f.1906, se nedenfor
 4. Gunda, f.1908, Horpestad

 

Jakob Norheim, f.1903, gift med Bertine Johansdatter Svindland, f.1906. Jakob overtok brukene etter svigerfaren, se ovenfor.

Barn:

 1. Jon Bjarne, f.1948, (adopt)

 

Bruk nr. 16:

 1. Jonas Helgeson, sønn av Helge Helgeson, Horpestad, f.1823 – d.1905, gift 1 med Berta Mauritsdatter, Time, f.1805. Dei vart

skilde og ho er førd på Tjøtta i 1865, der ho fekk skøyte i 1859. Jonas vart gift på nytt med Kirstine Olsdatter Rimestad, Nærbø,

f.1823 – d.1894.

Barn:

 1. Berta, f.1866

Jonas budde først på Horpestad. Fekk skøyte på dette bruket, fråskilt bruk 20, i 1859. Jonas budde seinare på Særheim.

Seinare brukere og eigere, se bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 17:

                    Dette er et bruk frå Tollak Sivertson Bryne 1870. Samme eigere og brukere som bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 18:

                    Dette er et bruk fråskilt bruk nr. 20 i 1879. Samme eigere og brukere som bruk nr. 15.

 

Bruk nr. 19. Tjøtta:

 1. Elling Sveinson, sønn av Svein Sveinson Stavnheim, Varhaug, f.1827 – d.1915, gift med Kristine Rasmusdatter Opstad, Nærbø

f.1829 – d.1917.

Barn:

 1. Maria, f.1856, gift med Tollef Osmundson, Vasshus
 2. Kirsten, f.1859
 3. Karen Serina, f.1862, gift med nr. 20
 4. Regine, f.1864
 5. Anna, f.1867
 6. Elling, f.1870, døde etter vådeskudd i 13-års alderen.

Elling budde først på Horpestad, fekk feste på Tjøtta i 1854 og skøyte i 1865 frå bruk nr. 20. Han budde seinare i Engelsvåg.

 

 1. Ivar Sveinson, sønn av Svein Sveinson, Rosland, f.1834 – d.1920, gift 1 med Serina Olsdatter, datter av nr.30, f.1851 – d.1876.

Barn:

a.      Sven, f.1872, nr.89

b.      Ole Johannes, f.1873, USA

Gift 2 i 1878 med søstera til Serina, Berta Malena Olsdatter, se nr.30, f.1844 – d.1932

 1. Anna Jørgina. F.1878

Ivar fekk skøyte på bruket i 1873. Førd til 1900.

 

 1. Sven Ivarson, sønn av nr.88, f.1872, gift med Elisabet Karlsdatter, Kvål, Høyland, f.1877.

Barn:

a.      Sina, f.1901, gift med Jakob Bertelson Svindland

b.      Elina, f.1903, gift med Martin Martinson Skjæveland

c.      Ingebret, f.1904

d.      Kristina, f.1907

e.      Else, f.1909

f.       Sverre, f.1914

g.      Bertrand, f.1916

h.      Otta, f.1918

Sven fekk skøyte på farsgarden i 1911, førd 1906. Sven flytta så til Hillevåg.

 

Einar Rimestad, fekk skøyte på bruket i 1936.

 

Lars Larsson Njærheim, f.1904, gift med Anna Helmiksdatter, Høyland, f.1905. Lars fekk skøyte på bruket i 1940.

Barn:

 1. Harald, f.1941
 2. Marit, f.1942, gift med Widar Larsen, Høyland
 3. Leif Audun, f.1945

Bruk nr. 30. Risbakken:

 1. Olaus Olausson Høyland, sønn av Olaus Gabrielson Høyland, Nærbø, f.1866 – d.1942, gift med Maria Olsdatter Norheim,

Time, f.1870 – d.1950.

Barn:

 1. Magda, f.1896, gift med Paul Kristofferson, Orre
 2. Ole, f.1898, Re, Time
 3. Karen, f.1900, gift med Karl Eliasson Hognestad, Rosland
 4. Oskar, f.1902, USA
 5. Margit, f.1907, USA

                    Olaus fekk skøyte frå bruk nr. 1 våren 1900.

 

Hans Hansen Vestly, fekk skøyte høsten 1903.

 

Magnus Kristiansen Egeland, fekk skøyte våren 1908.

 

Dorthea Johannesdatter Soma, fekk skøyte sommaren 1910.

 

Johan Tjøtta, fekk skøyte sommaren 1920.

 

Albret Johansen, fekk skøyte høsten 1926.

 

Olav Johannesson Tjøtta, sønn av Johannes Abrahamson Tjøtta, f. 1908, gift med Jenny Ellingsdatter Horpestad, f.1914

Barn:

 1. Sonja Judit, f.1935
 2. Evy Marie, f.1939, se bruk nr. 167
 3. Odd Jan, f.1941

 

Bruk nr. 31. Kåskrogen:

                    Sven Tollaksen Bryne, fekk skøyte på dette bruket fra bruk nr. 1 i februar 1906.

 

                    Tollak Bryne, fekk skøyte i juli 1921.

 

Bruk nr. 32. Liane:

                    Lars Olson, fekk skøyte på dette bruket i november 1900. Fråskilt bruk nr. 8.

 

                    Ole Larsson Tjøtta, overtok skøyte etter faren i mars 1904. Se bruks nr. 2.

 

Bruk nr. 33:

                    Dette er et bruk fråskilt frå bruk nr. 1. Brukar lik bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 34:

                Dette er et bruk fråskilt frå bruk nr. 5. Brukar lik bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 35:

                Dette er et bruk fråskilt frå bruk nr. 20 og 21. Brukar lik bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 36:

                Dette er et bruk fråskilt bruk nr. 10. Brukar lik bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 37. Kåskråen:

 1. Martin Abrahamson, sønn av Abraham Pederson, Erga, f.1845 – d.1925, gift 1 med Olena Pedersdatter Høyland, Time, f.1860

-d.1897.

Barn:

 1. Alfred, f.1888, Hillevåg, maler
 2. Gurine, f.1890 – d.1911
 3. Peder, f.1891, Kleppe, baker
 4. Martin, f.1893, Pollestad

Martin gifte seg på nytt i 1898 med Jette Kristine Jensdatter, Rosland, f.1866 – d.1900. Barn:

 1. Oskar, f.1899, Lura, Høyland, fiskehandler, kaller seg Grødeland.

Martin gifte seg i 1901 for tredje gang, med enka etter nr. 115, Inger Elisabet Joakimsdatter. Dei fekk fem barn:

 1. Julia, f.1902, gift med Ola Gabrielson Rosland.
 2. Johan Arnt, f.1903, overtok bruket etter faren.
 3. Magnus, f.1905, USA
 4. Andreas, f.1907, sjukerøktar, Dale Sjukehus
 5. Ragna, f.1911, gift med Kristian Karlson Kjosavik, Stangeland, Høyland.

Martin fekk skøyte på bruket frå bruk nr. 8 i november 1901.

 

Johan Arnt Erga, sønn av nr.102, f.1903 – d.1984, gift med Borghild Erga, f.1903 – d.1993. Johan fekk skøyte på bruket i januar 1948. Se bruks nr. 104.

 

Bruk nr. 38. Kroshei:

                    Gabriel Johan Torkelson, den samme som nr. 97, Gabriel Johan fekk skøyte på dette bruket i februar 1903 frå bruk nr. 10.

 

                    Maria A. Tjøtta, fekk skøyte på bruket i november 1917.

 

                    Anna Tjøtta, fekk skøyte på bruket i mai 1944.

 

                    Odd Ree, sønn av Olav Josefson Ree, f.1924, gift med Olaug Sigfrida Salte, f.1931. Odd fekk skøyte på bruket i april 1954.

                   

Bruk nr. 39. Grønhaug:

         102B.  Johannes Johannesson, sønn av nr.109, f.1850 – d.1943, gift med Olena Gjertine Olsdatter. f.1860 – d.1950.

                     Barn:

 1. Johan, f.1881, Stavanger
 2. Olav, f.1883, Bryne
 3. Josefine, f.1885, gift med Enevald Enevaldson Hadland, Steinsland, Time
 4. Seline, f.1889, gift med Elling Jonasson Rugland, Bryne
 5. Johanna, f.1896, gift med Olav Josefson Re, Time
 6. Johannes, f.1900

Johannes var først husmann, men fekk skøyte på bruket i november 1901. Fråskilt bruk nr. 7.

 

Olav Johannesson, sønn av 102B, f.1883, fekk skøyte på bruket i september 1904.

 

Johannes J. Refsnes, fekk skøyte på bruket i mai 1916.

 

Olav Josefson Ree, f.1895, gift med Johanna, datter av nr. 102B, f.1896. Olav fekk skøyte på bruket i mars 1954.

Barn:

 1. Kari, f.1916, gift med Frits Fritson Stenberg, Kverneland, Time
 2. Johnny, f.1918, Bore
 3. Olena, f.1920, gift med Selmer Omland, Brusand
 4. Jørstein, f.1922, Tjøtta, gift med Ingfrid Martinsdatter Kydland, Varhaug
 5. Odd, f.1924, se bruk nr. 38
 6. Sverre, f.1926, Høyland

 

Bruk nr. 40. Kåsaheiå:

 1. Tollef Johannesson, sønn av nr.24, f.1850 – d.1941, gift med Berta Serina Olsdatter, Re, f.1853 – d.1913.

Barn:

a.      Ola, f.1880, kunstmaler

b.      Jorina, f.1882, gift med Hansen, Oslo

c.      Berta, f.1884, USA

d.      Berdine, f.1886, Stavanger

e.      Johannes, f.1888, Kverneland

f.      Jon, f.1892, sjømann, kom vekk

g.     Tine, f.1896, Oslo

h.      Eilef, f.1898, Bergen

Tollef fekk skøyte på dette bruket i oktober 1902. Fråskilt bruk nr. 5.

 

Kristine Myrstøl, fekk skøyte på bruket i september 1921.

 

Jørgen Næss, fekk skøyte i mai 1923.

 

Ole Sæland Høiland, f.1903 – d.1961, gift med Emma Fuglestad, f.1902 – d.1989. Ole fekk skøyte på bruket i september 1937.

Barn:

 1. Ingrid, f.1936, Nærland
 2. Maria, f.1938, Braut
 3. Odd, f.1940
 4. Osvald Elling, f.1947

 

Bruk nr. 41. Østgård:

                     Martin Skjæveland, er førd som bruker i 1906. Bruket vart fråskilt bruk nr. 5 i november 1901.

 

                     Peder P. Herikstad, fekk skøyte i juli 1922.

 

                     Arnt Njærheim, fekk skøyte i oktober 1939.

 

                     Peder Helland, skøye i juli 1940.

 

                     Per Helland, skøyte oktober 1960.

 

Bruk nr. 42. Vestgård:

                     Olaus Olausson Høyland, den samme som nr.101, f. 1866 – d.1942. Han fikk skøyte på dette bruket i juni 1903. Dette bruket

                     vart fråskilt bruk nr. 5 november 1901.

 

                     Ole Holm, skøyte juli 1909.

 

                     T. Ausdal, skøyte oktober 1926.

 

                     Ole og Karl Ausdal, skøyte desember 1933.

 

                     Albret Jonasson Ree, sønn av nr.106, f.1877 – d.1956, gift med Pauline Olsdatter Rosland, f.1881 – d.1957.

                     Barn:

 1. Agnes Johanna, f.1900, gift med Torleiv Tønnessen, Sauda
 2. Otto, f.1902, USA
 3. Emly, f.1906, gift med Tjalmar Olsen, Hillevåg
 4. Hjørdis, f.1909, gift med Gustav Andreasson Nygård, Sauda
 5. Astrid, f.1913, se bruk nr. 9
 6. Aksel Paulus, f.1917, se nedenfor

Albret fekk skøyte på gården i 1936.

 

Aksel Paulus Jonassen, se ovenfor, f.1917, gift med Agnes Herigstad, f.1920. Aksel fekk skøyte på bruket i februar 1950.

Barn:

 1. Lovise, f.1941, gift med Asbjørn Pollestad
 2. Albret, f.1948
 3. Peder, f.1957

 

Albret Jonassen, se ovenfor, f.1948. Overtok bruket etter faren.

 

Bruk nr. 43. Sletheim:

 1. Ole Andreas Hansson, sønn av Hans Elias Eivindson, Rosland, f.1860 – d.1925, gift med Elen Ellingsdatter, Herikstad, Time,

f.1857 – d.1945.

Barn:

 1. Hans, f.1881, Tjøtta, baker
 2. Ole Andreas, f.1887, Sandnes
 3. Johanna, f.1890, gift med Erling Georgson Nilsen, Bryne
 4. Trygve, f.1897
 5. Elling, f.1884, USA

Ole Andreas fekk skøyte i oktober 1902 frå bruk nr. 40.

 

Magne Oma, fekk skøyte i juni 1947.

 

Bruk nr. 44. Midtgård:

 1. Tomas Torkelson Tu, sønn av Torkel Pederson, Tu, f.1864 – d.1960, gift med Amalie Gustava Johannesdatter, Horpestad,

f.1872 – d.1924.

Barn:

 1. Dina Maria, f.1893, gift med Bergur Gisli Jonson frå Island.
 2. Torkel, f.1894
 3. Johannes, f.1896
 4. Torvald, f.1901
 5. Anna Gurina, f.1903, gift med Andreas Nilsson Rosland
 6. Olga, f.1906
 7. Astrid, f.1910, gift med Karl Emil Johannesson, Sirevåg
 8. Alfred, f.1912, Fosse, Time
 9. Gudrun Margrete, f.1914, gift med Henrik Liland, Nærbø
 10. Jakob, f.1919

Tomas fekk skøyte på bruket i juni 1902. Fråskilt frå bruk nr. 5.

 

Hans Pederson Herikstad, f.1893 i Varhaug, d.1958. Gift med Signe Berntsdatter Tjøtta, f.1894 – d.1960. Hans fekk skøyte i september 1923.

Barn:

 1. Paulin, f.1914, se bruk nr. 162
 2. Sigrid, f.1916, Danmark
 3. Anny, f.1919, Lura, Høyland
 4. Borghild, f.1921, Sørlandet
 5. Harald, f.1926, Forus

 

Sigrid Pettersen, Anny Jakobsen, Borghild Sveinhall og Harald Herikstad, overtok skøyte på bruket etter faren i 1960.

 

Jacob Norheim, f.1933, gift med Astrid Helene, f.1938, er oppført på bruket etter barna til Hans.

 

Bruk nr. 45. Elverhøi:

 1. Jonas Monsson, sønn av Mons Monsson, Re, Time, f.1849 – d.1938, gift med Anna Abrahamsdatter, nr. 110a, f.1849 – d.1930.

Barn:

a.      Mattias, f.1873, Stavanger

b.      Adolf Gabriel, f.1875, Stavanger

c.      Albret, f.1877, Re, Time

d.      Anna Kirstine, f.1880

e.      Johan, f.1883, Bryne

f.      Olette, f.1889, gift med Ingvald Ueland

g.      Jonas, f.1885

h.      Tilla, f.1892, gift med Martin Engelstad, Stavanger

i.       Bertine, f.1895, gift med Ragnvald Trygve Hermansen

                    Jonas budde først på Re, Time. Han fekk skøyte på dette bruket i februar 1905. Fråskilt frå bruk 4 og 12 i november 1904.

 

                   Jonas J. Refsnes, skøyte i mars 1923.

 

                   Magne Horpestad, f.1925, gift med Kristine Brekke, f.1924. Magne fekk skøyte på bruket i april 1950.

                   Barn:

 1. Torstein, f.1951

 

 

 

 

HUSMENN OG INDERSTER PÅ TJØTTA:

 1. Ola Olson, f.1734 – d.1817, gift med Karen Larsdatter, f.1737 – d.1822.

Barn:

a.      Ola, f.1773 – d.1857

b.      Bernt, f.1777, Engelsvåg

c.      Karen, f.1783, gift med Andreas Toreson Norheim, Serigstad

d.      Elen, f.1784

Ola fekk bøgsel på Kåsen i november 1801. Førd i folketellingen i 1801

 

 1. Kristian Olson, sønn av Ola Ommundson Bryne, Time, f.1803 – d.1846, gift med Mari Toresdatter Salen, Time, f.1805.

Barn:

a.      Ola, f.1832

b.      Tobias, f.1834, Stavanger, gift med Taletta Korneliusdatter, Hatteland.

c.      Bendiks, f.1836, nr. 113

d.      Johanna, f.1838, gift med Johannes Olson nr. 30a.

e.      Kristian, f.1842

f.      Andreas, f.1844, Stavanger, timremann

 

 1. Johannes Erikson, sønn av Erik Larsson, Horpestad, f.1810 – d.1894, gift med Johanna Nilsdatter, se nr. 43., f.1810 – d.1890.

Barn:

a.      Anna Johanna, f.1838, gift med Gunnar Jakobsen Rimestad, Re, Time

b.      Nils, f.1840, Rosland

c.      Martin, f.1842, Malmheim, Høyland

d.      Elen Maria, f.1845, gift med Svein Kristianson Rossaland, Time

e.      Serina, f.1848, gift med Didrik Jørgenson, Hole

f.      Johannes, f.1850, nr. 102b.

Johannes Erikson er førd som inderst på Hestholen.

 

 1. Abraham Andreasson, sønn av Andreas Toreson Serigstad, Time, se nr. 107c. f.1826, gift med Johanna Larsdatter Lerbrekk, Varhaug, f.1852 – d.1904

Barn:

a.      Anna, f.1849, gift med nr. 106

b.      Berta, f.1854, gift med Johan Nilsson Storhaug, Bryne

c.      Abraham, f.1857, Sandnes, skomaker

d.      Karen Olena, f.1860, gift med Lars Johan Larsson Skretting, Varhaug

e.      Justine, f.1862

Abraham var kvekar.

 

 1. Ole Johannes Johanson, sønn av jenta Anna Berta Halvardsdatter Nesheim, Nærbø og Johan Oluf Fredentius frå Sverige,

f.1828, gift med Ingeborg Karine Jonasdatter, Sirevåg, f.1827.

Barn:

 1. Malena, f.1851

 

 1. Johannes Ellingson, sønn av Elling Rasmusson Salte, f.1831, gift med Anna Maria Tolleivsdatter Lea, Høyland, f.1835.

Barn:

a.      Maren Elisabet, f.1862

b.      Enevald, f.1866

c.      Laurits, f.1867

d.      Tolleiv, f.1870

e.      Rasmus Johan, f.1876

f.      Anna Maria, f.1878

Reiste til Amerika.

 

 1. Bendiks Kristianson, sønn av nr.108, f.1836 – d.1923, gift med Inger Marie Eivindsdatter Anda, f.1829 – d.1906. Bendiks

hadde ingen barn men kona hadde fra før:

a.      Martin, f.1853, far: Tosten Jonson Nese

b.      Enevald, f.1863, far: Ole Svendsen Tangen, Time

Hun er I 1865 førd som husmann på Tjøtta med to barn. Han er førd som husmann i 1875 og i 1900.

 

 1. Paul Larsson, sønn av Lars Nilsson Østerhus, Helganes, Suldal, f.1840 – d.1901, gift med Grete Marie Ommundsdatter, se nr.

75. Grete Marie ble gift på nytt med nr. 97.

Barn:

 1. Taletta, f.1881, gift med Olaus Lura
 2. Lars, f.1878, Hognestad, baker
 3. Ommund, f.1883, Stavanger, baker
 4. Svein, f.1887, Stavanger
 5. Synnøve, f.1889, USA
 6. Selma Marie, f.1891, USA
 7. Grete Pauline, f.1894, gift med Albret Johannessen, Oslo

Paul er i 1900 førd som møllearbeider.

 

 1. Andreas Olson, sønn av nr.15, f.1859 – d.1899, gift med Inger Elisabet Joakimsdatter Kleppe. Hun giftet seg på nytt med nr.

102.

Barn:

 1. Ole Johan, f.1893 – d.1898
 2. Anna, f.1894
 3. Maria, f.1896 – d.1913
 4. Olena, f.mars 1898 – d.juli1898
 5. Andreas, f.august 1899 – d.desember 1899

Inger Elisabet mistet mann og tre barn på halvannet år.

 

 1. Peder Ellingson, sønn av Elling Toreson Friestad, f.1835 – d.1927, gift med Elen Jensdatter Rosland, f.1857.

Barn:

a.      Karl Teodor, f.1889, Hana

b.      Elling, f.1891, Bryne

 

 1. Enevald Olson, se nr. 113b. f.1863, gift med Joabine Larsdatter Kleppe, f.1863.

Barn:

a.      Martin, f.1885

b.      Enevald, f.1891

Enevald flytta til Bryne og var smed. Han er den samme som nr. 96.

Bruk nr. 46. Markerullen:

                Dette er et bruk fråskilt bruk nr. 8. Hjemmel som bruk nr.15 m.fl.

 

Bruk nr. 47. Solvang:

                    Bergine Amalie Iversen, skøyte november 1908 frå bruk nr. 1.

 

                    Hanna og Bernhardine Skrudland, skøyte januar 1917.

 

                    Olav Lindal, skøyte mai 1920.

 

                    Gabriel M. Orre, f.1896 – d.1957, gift med Berta Ommundsdatter Mæland, f.1898. Gabriel fekk skøyte på bruket mai 1921.

                   

                    Torvald Tollefson Egeland, f.1894, gift med Gunhilde Gurine Martinsdatter Stokka, f.1893. Torvald fekk skøyte august 1927.

                    Barn:

 1. Elfrid, f.1916
 2. Ingfrid, f.1918

 

Bruk nr. 48. Solhaug:

                Kristian E. Åsland, fekk skøyte på dette bruket i juli 1910. Fråskilt frå bruk nr. 10, november 1908.

 

                    Lars Larsson Østerhus, skøyte november 1912.

 

                    Gabriel Mallonson Orre, f.1896 – d.1957, gift med Berta Ommundsdatter Mæland, f1898. Gabriel fekk skøyte på dette bruket

                    februar 1928.

                    Barn:

 1. Magnus, f.1919
 2. Monrad, f.1921
 3. Godtfred, f.1923, se bruk nr. 114
 4. Trygve, f.1924
 5. Bjørg, f.1926, se bruk nr. 101
 6. Agnes Borgny, f.1928, se bruk nr. 130
 7. Gudrun, f.1930, se bruk nr. 101

 

Odd Orre, f.1933, gift med Liv Orre, f.1937, budde på bruket seinare.

Barn:

 1. Gunnar, f.1956
 2. Karin, f.1959

 

Bruk nr. 49. Nyland:

                    Gabriel Kvinlaug, skøyte november 1909. Fråskilt frå bruk nr. 5.

 

                    Andreas J. Erga, skøyte mars 1916.

 

                    Ingvald Svendsen Ueland, skøyte november 1916.

 

                    Andreas R. Fosse, skøyte mai 1917.

 

                    Hans A. Hauge, skøyte mai 1935.

 

                   Jon (Bergurson) Jonson, sønn av nr. 105a., f.1923, gift med Åse Marie Titland, f.1933. Skøyte februar 1952.

 

Bruk nr. 50. Flatsteinhagen:

                Dette bruket vart fråskilt frå bruk nr. 10 i november 1909. Hjemmel som bruk nr. 24.

 

Bruk nr. 51. Hofftun:

                Ole Johan Berntsen Tjøtta, sønn av nr. 16, skøyte mai 1910. Fråskilt frå bruk nr. 1 i november 1909.

 

                    Birger Berntsen Tjøtta, sønn av nr. 16, gift med Anna Gabrielsdatter Grude, skøyte juli 1933 (auksjons), og juni 1938.

 

                    Hans Berntsen Tjøtta, sønn av nr. 16, skøyte november 1934.

 

Bruk nr. 52. Myrvang:

                Dette bruket vart fråskilt frå bruk nr. 4 i januar 1910. Hjemmel som bruk nr. 24 og 50.

 

Bruk nr. 53. Sørheim:

                    Mandius M. Tjøtta, skøyte september 1910. Fråskilt frå bruk nr. 1 i februar 1910.

 

                    Gabriel Kvinlaug, skøyte august 1916.

 

                    Sigurd J. Tjøtta, skøyte april 1919.

 

                    Sina Tjøtta, skøyte mars 1938.

 

                    Johanna J. Tjøtta, datter av Johannes Abrahamson Tjøtta, f.1913, gift med Paul Lervik, f.1903. Johanna fekk skøyte på dette

                    bruket i juli 1942.

 

Bruk nr. 54. Nordgård:

                Ole Andreas Hansson, den samme som nr. 104, fekk skøyte på bruket frå bruk nr. 41 i august 1910.

 

Bruk nr. 55. Solbakken:

                    Dette bruket vart fråskilt frå bruk nr. 4 i februar 1912. Hjemmel som bruk nr. 45.

 

Bruk nr. 56. Polen:

                Therese O. Larsen, nr. 100c, f. 1894 – d.1981, gift med Johan Larsson Tjøtta, nr. 69c. Therese fekk skøyte på bruket i oktober

                    1959. Fråskilt frå bruk nr. 10 i desember 1912. Hjemmel som hovedbruket.

 

Bruk nr. 57. Norheim:

                Salomon Enokson Tjøtta, sønn av nr.32, f.1882, fekk skøyte på dette bruket i mars 1915. Fråskilt frå bruk nr. 8 i november

                    1913.

 

                    Tollef Enokson Tjøtta, sønn av nr.32, f.1884 – d.1964, overtok skøyte på bruket mai 1922.

 

 

Bruk nr. 58. Vesterlide:

                Gunhild Jansen, skøyte juli 1914. Fråskilt frå bruk nr. 5 i mars 1914.

 

                    Henrik Madsen, skøyte november 1919.

 

                    Dina Maria Tomasdatter Tu, nr. 105a, f.1893 – d.1964, gift med Bergur Gisli Jonsson, f.1889. Fekk skøyte på bruket mars

                    1923.

                    Barn:

 1. Trygve, f.1921, skuledirektør, Finnmark
 2. Jon, f.1923, se bruk nr. 49
 3. Arna, f.1927, se bruk nr. 109

 

Bruk nr. 59. Veraheiå:

                Karoline Norheim, fekk skøyte på dette bruket i april 1958. Fråskilt frå bruk nr. 5 mars 1914.

 

Bruk nr. 60. Nygård:

                Ommund Paulsen, fekk skøyte på dette bruket i juli 1914. Fråskilt frå bruk nr. 10 i mai 1914.

 

                    Ola Varhaug, skøyte juli 1917.

 

                    G.H. Smith og Johs. Nødland, skøyte oktober 1917.

 

                    A. Olsen, skøyte mai 1918.

 

                    Halvar Kallesten, skøyte juni 1918.

 

                    Halvor Andersen, skøyte april 1920

 

                    Martin Haugseng, skøyte september 1920.

 

                    Johannes Abrahamson Tjøtta, sønn av nr.83, f.1877 – d.1960, gift med Sina Larsdatter Storhaug, f.1878 – d.1954.

                    Barn:

 1. Sigurd, f.1901, se bruk nr. 1
 2. Arne, f.1903, se bruk nr. 24
 3. Karen, f.1906, gift med Alfred Tønnesson Skretting, Bryne
 4. Olav, f.1908, se bruk nr. 30
 5. Sigrid, f.1911, seinare busatt på bruk nr. 53
 6. Johanna, f.1913, se bruk nr.53
 7. Tora, f.1914, gift med kjøpmann Kristian Mikkelsen, Egersund

Johannes fekk skøyte på dette bruket i august 1927.

 

Olav J. Tjøtta, overtok skøyte etter faren i februar 1955. Se bruk nr. 30.

 

Bruk nr. 61. Blåsenborg:

                    Kaspar Nilsen Fammestad, fekk skøyte på dette bruket frå bruk nr. 10 i desember 1914.

 

                    Halvar Andersen, skøyte november 1920.

 

                    Anna Johannesdatter, skøyte ved skifte mars 1930.

 

                    Østen Horpestad, skøyte mai 1936.

 

                    Enevald Horpestad, skøyte mars 1939.

 

                   Ola Horpestad, f.1917, gift med Anna Tøtlandsmo, f.1920. Skøyte februar 1953.

                   Barn:

 1. Wilhelm, f.1943
 2. Else, f.1949
 3. Svein Ove, f.1950
 4. Aud Olaug, f.1952
 5. Odd, f.1953
 6. Egil, f.1958
 7. Grethe, f.1961

 

Bruk nr. 62. Fredheim:

                Ole Tostenson, fekk skøyte på dette bruket i september 1922. Fråskilt bruk nr. 5 i mars 1916.

 

                    Kristine Myrstøl, skøyte desember 1924.

 

                    Mathilde Rosland, skøyte april 1940.

 

                    Kasper Rosland, f.1921, gift med Gunvor Erga, f.1921. Skøyte på bruket i september 1943.

                    Barn:

 1. Marie Bergit, f.1940
 2. Tor Anstein, f.1945
 3. Gerd Karin, f.1959

 

Bruk nr. 63. Østre Kåsen:

                    Johan Håland, f.1877 – d.1944, gift med Josefine Håland, f.1869. Skøyte juli 1932 (auksjons).

 

                    Kristian Johanson Myrstøl, f.1902, gift med Alma Bertine Tønnessen, f.1905. Skøyte oktober 1946.

                    Barn:

 1. Jostein, f.1927
 2. Eldbjørg, f.1937

 

Jostein Myrstøl, sønn av overnevnte, f.1927, gift med Anna Rasmusdatter Stangeland, f.1928.

Barn:

 1. Anne Rose, f.1953

 

Bruk nr. 64. Trekanten:

                Ommund Riskjell, fekk hjemmel på dette bruket. Fråskilt frå bruk nr. 59 i januar 1919.

 

Bruk nr. 65. Skulevoll:

                Rikard Moi, fekk skøyte på dette bruket september 1922 (auksjons). Fråskilt frå bruk nr. 5 i juli 1920.

 

Bruk nr. 66. Tjørn:

                Gabriel Kvinlaug, fekk skøyte på dette bruket september 1919. Fråskilt frå bruk nr. 5 i september 1920.

 

                    Alfred Rosland, skøyte april 1923.

 

                    Olaf Olson Thu, f.1896 – d.1954, gift med Inga Olsdatter Kvitli. Skøyte desember 1938.

 

                    Klepp Forsorgstyre, overtok skøyte på gården i juni 1955.

 

Bruk nr. 67. Grønhaugsheien:

                Olav Ree, skøyte mars 1954. Fråskilt frå bruk nr. 7 i september 1920.

 

Bruk nr. 68. Utsikten:

                Salomon Tjøtta, skøyte januar 1937. Fråskilt frå bruk nr. 8 i august 1920.

 

                    Tollef E. Tjøtta, skøyte januar 1953.

 

                    Kjell Lura, f.1932, gift med Lovise Øvregård, f.1936. Er førd som brukere seinare.

                    Barn:

 1. Margrete, f.1956
 2. Kåre, f.1957
 3. Bente, f.1958

 

Bruk nr. 69. Firkanten:

                Hans O. Tjøtta, sønn av nr.104, f.1881, gift med Elen Olsdatter Vik, f.1872 – d.1958. Skøyte april 1921. Fråskilt bruk nr. 54 i

                    Desember 1920.

 

Bruk nr. 70. Utsynet:

                Nilseus Drivdal, skøyte september 1922. Fråskilt frå bruk nr. 5 i desember 1921.

 

                    Vilheim Herigstad, skøyte august 1923 (auksjons)

 

                    Olevine Ausdal, f.1893, gift med Olav Torgerson Ausdal, f.1888 – d.1931 i USA. Skøyte oktober 1935.

                    Barn:

 1. Berit, f.1922, se bruk nr. 115
 2. Jacob, f.1924, Erga
 3. Gurine Elisabet, f.1925, gift med Karl Ingvald Karlson Lende, Time
 4. Tordis, f.1929, gift med Johan Henrik Tønnesson Solbjørg, Lund

 

Bruk nr. 71. Solheim:

                Rasmus Skadsheim, skøyte mai 1924. Fråskilt frå bruk nr. 11 i februar 1924.

 

                    Hans O. Njærheim, skøyte mai 1936.

 

                    Arne J. Tjøtta, skøyte november 1938. Som bruk nr. 24.

                    

Bruk nr. 72. Nyborg:

                Kristine Myrstøl, skøyte desember 1924. Fråskilt bruk nr. 62 i august 1926.

 

                    Alfred Gabrielson Rosland, f.1899, gift med Mathilde Johansdatter Myrstøl, f.1898.

                    Barn:

 1. Gerda, f.1919, Tu
 2. Kaspar, f.1921, se bruk nr. 62
 3. Kellfrid, f.1923, Laland  
 4. Arne, f.1925, Auglend, Time
 5. Gulldis, f.1927, se bruk nr. 135
 6. Milly, f.1929, se bruk nr. 116
 7. Bjarne, f.1931, Tu
 8. Randulf, f.1933, Tu
 9. Norvald, f.1935, USA

 

Bruk nr. 73. Tjøttahauen:

                Sofie J. Osland, f.1887, skøyte juni 1932.

 

Bruk nr. 74:

                Det foreligger ingen opplysninger om dette bruket.

 

Bruk nr. 75. Fagerlien:

                Ole Johan Berntson Tjøtta, sønn av nr.16, f.1897, gift med Omine Martinsdatter Voll, f.1905. Fekk skøyte på bruket i juni

                    1932. Fråskilt frå bruk nr. 8.

                    Barn:

 1. Bjørn, f.1940
 2. Målfrid Olaug, f.1941, gift med Sverre Undheim, Time

 

Bruk nr. 76. Nygård:

                Norman Håland, f.1914, gift med Hjørdis Sikveland, f.1922. Skøyte august 1934. Fråskilt frå bruk nr. 6 i mai 1934.

                    Barn:

 1. Liv, f.1948
 2. Harald, f.1950
 3. Eli, f.1954

 

Harald Håland, f.1950, overtok bruket etter faren.  

 

Bruk nr. 77. Solbrekk:

                Enevald Andreasson Refsnes, f.1890, gift med May Cecilie Halvorsdatter, f.1894. Skøyte april 1935. Fråskilt frå bruk nr. 8 i

                    Februar 1935.

 

Bruk nr. 78. Nyheim:

                Trygve Lie, skøyte januar 1937. Fråskilt frå bruk nr. 10 i oktober 1936.

 

                    Odjof Herigstad, f.1906, gift med Karen Høyen, Varhaug, f.1907. Skøyte november 1938.

                    Barn:

 1. Olga, f.1935, gift med Erling Klingsheim
 2. Pernard, f.1938
 3. Per Arvid, f.1943
 4. Odd Karluf, f.1945
 5. Tor Bjørn, f.1946    

 

Bruk nr. 79. Fredheim:

                Alv Njærheim, f.1911, gift med Bordi Tvetene, Strand, f.1916. Skøyte april 1938. Fråskilt frå bruk nr. 10 i oktober 1937.

                    Barn:

 1. Steinar, f.1932, se bruk nr. 147
 2. Margot, f.1935, gift med Abraham Magnusson Skeie, Varhaug
 3. Audun, f.1940, Time

 

Bruk nr. 80. Lunheim:

                Jonas Sæland, f.1914, gift med Kristine Storvik, f.1914. Skøyte august 1939. Fråskilt frå bruk nr. 10 i mai 1939.

                    Barn:

 1. Kjell Inge, f.1944
 2. Gerd, f.1947
 3. Kari, f.1949

 

Bruk nr. 81. Trikanten:

                Trygve Lie, skøyte oktober 1940. Fråskilt frå bruk nr. 71 i august 1940.

 

                    Selmer Samuelson Efteland, f.1898, gift med Sigborg Mellemstrand, f.1909. Skøyte september 1956.

                    Barn:

 1. Svein Arne, f.1937
 2. Sigurd, f.1938
 3. Olaug Synnøve, f.1940
 4. Bjarne, f.1947
 5. Reidar, f.1951

 

 

 

Bruk nr. 82. Soltun:

                Lars Johanson Myrstøl, f.1894, gift med Oline Ausdal, f.1893. Skøyte februar 1943. Fråskilt frå bruk nr. 63 i oktober 1941.

                    Barn:

 1. Klara Johanna, f.1916, se bruk nr. 145
 2. Borghild Tordis, f.1918, gift med Olav Bjarne Aleksandersen Aslaksen
 3. Johan Kristian, f.1919, Tu
 4. Torleif, f.1922
 5. Karl Sigurd, f.1924, USA
 6. Liv Oline, f.1928, gift med Johannes Oliverson Grønlund, Tønsberg
 7. Olaug, f.1931, gift med Erling Kr. Larsen, Kongsvinger

 

Torleif Myrstøl, se ovenfor, f.1922, gift med Ingfrid Fuglestad, f.1922. Skøyte januar 1954.

 

Bruk nr. 83. Krossen:

                Hans O.A. Tjøtta, sønn av nr. 104. Skøyte februar 1942. Fråskilt frå bruk nr. 43 i november 1941.

 

                    Toralf Bøe, skøyte januar 1954.

 

Bruk nr. 84. Håbet:

                Johannes Refsnes, f.1900, gift 1 med Elisa Andreasdatter Braut, f.1901 – d.1934. Skøyte mars 1946. Fråskilt frå bruk nr. 67

                    I august 1945.

                    Barn:

 1. Jarlof, f.1926, se bruk nr. 160
 2. Olaug, f.1931, gift med Johan Gerhard Fløisvik, Høle

Gift 2 med Johanna Skjæveland, f.1907.

Barn:

 1. Jofrid, f.1935, se nedenfor
 2. Torbjørg, f.1937, gift med Hartvig Henrikson Rosseland, Time

 

                Arvid Kastet, f.1930, gift med Jofrid Refsnes, f.1935, se ovenfor. Overtok bruket seinare.

 

Bruk nr. 85. Eikelund:

                Bjørn Helland, skøyte juli 1956, fråskilt frå bruk nr. 3 i februar 1946.

 

                   Marinius Pedersen, f.1920, gift med Gunvor Hadland, f.1919.

                   Barn:

 1. Karin, f.1943
 2. Rudin, f.1953
 3. Anna Kristina, f.1954
 4. Helge, f.1959
 5. Morten, f.1965

 

Bruk nr. 86. Ekraheien:

                Trygve Lervik, f.1911. Skøyte august 1948. Fråskilt frå bruk nr. 20 i mai 1946.

 

Bruk nr. 87. Trikanten:

                Selmer Samuelson Efteland, f.1898. Skøyte september 1956. Fråskilt frå bruk nr. 20 i juli 1946. Lik bruk nr. 81.

 

Bruk nr. 88. Heimly:

                Arnodd Pollestad, f.1932, gift med Eldrid Klungtveit, f.1922. Skøyte oktober 1956. Fråskilt frå bruk nr. 10 i juli 1946.

 

Bruk nr. 89. Vonheimsvegen:

                Klepp Kommune, skøyte april 1948. Fråskilt frå bruk nr. 43 i september 1946.

 

Bruk nr. 90. Solborg:

                Olav Ommundsen, f.1902, gift med Helga Ommundsen, f.1912. Skøyte januar 1947. Fråskilt frå bruk nr. 63 i november 1946.

 

Bruk nr. 91. Nordtun:

                Jon Tvihaug, f.1917, skøyte juli 1954. Fråskilt frå bruk nr. 54 i februar 1947.

 

                    Odd Haugland, f.1931, gift med Margrete Pauline Kvål, f.1935, overtok bruket etter overnevnte.

                    Barn:

 1. Jane, f.1954
 2. Jan Tore, f.1955
 3. Lars Ove, f.1958

 

Bruk nr. 92. Nygård II:

                Dette bruket vart fråskilt frå bruk nr. 10 og slått sammen med bruk nr. 60.

 

Bruk nr. 93. Solvang 1:

                Torvald Egeland, skøyte juli 1947. Fråskilt frå bruk nr. 5 i juni 1946.

 

 

Bruk nr. 94. Solvoll:

                Randulf Årre, f.1922, gift med Jorunn Nese, f.1928. Skøyte april 1948. Fråskilt frå bruk nr. 57 i mars 1948.

                    Barn:

 1. Olaf, f.1950
 2. Kjell, f.1953
 3. Rudin, f.1957

 

Bruk nr. 95. Austvoll:

                Dette bruket vart fråskilt frå bruk nr. 4 i april 1948. Hjemmel som bruk nr. 4.

 

Bruk nr. 96. Solhaug:

                Johan Serinius Johanson Sagbakk, f.1890 i Forsand – d.1965, gift med Elisabet Berntsdatter Øksnevad, f.1895. Skøyte mars

 1. Fråskilt frå bruk nr. 68 i september 1948.

 

Bruk nr. 97. Solbakken:

                Enok Hetland, skøyte mai 1952. Fråskilt frå bruk nr. 3 i september 1948.

 

                    Henrik Blitsner, f.1925 i Haugesund, gift med Klara Alvilde Blitsner, f.1927. Overtok bruket etter overnevnte.

                    Barn:

 1. Jan Henning, f.1951
 2. Jørgen, f.1952
 3. Yngve, f.1954

 

Bruk nr. 98. Soltuft:

                    Godtfred Tjøtta, f.1922, gift 1 med Anna Nilsdatter Bakka, Suldal, f.1922 – d.1955. Skøyte mai 1945. Fråskilt frå bruk nr. 1

                    Barn:

 1. Ingrid, f.1945
 2. Astrid, f.1946
 3. Harald, f.1948
 4. Svein, f.1950
 5. Kari, f.1952

Gift 2 med Maria Larsdatter Mossige, Time, f.1923.

 

Bruk nr. 99. Solberg:

                Einar Stangeland, f.1929, gift med Ragna Bore, f.1930. Skøyte mai 1956. Fråskilt frå bruk nr. 1 i februar 1949.

                    Barn:

 1. Ingeborg, f.1954
 2. Elling, f.1959

 

Bruk nr. 100. Nortun:

                Garman Pollestad, f.1923, gift med Anna Fliseram, Voss, f.1922. Skøyte september 1954. Fråskilt frå bruk nr. 48.

                    Barn:

 1. Cato John, f.1949
 2. Genth Arild, f.1953
 3. Brit Sissel, f.1957

 

Bruk nr. 101. Kåshaug:

                Trygve Egeland, f.1916, gift med Bjørg Orre, f.1926. Skøyte juli 1951. Fråskilt frå bruk nr. 48 i oktober 1949.

                    Barn:

 1. Berit, f.1945

 

Bruk nr. 102. Solheim:

                Kåre Lye, f.1916, gift med Elisabet Horpestad, f.1916. Skøyte mai 1950. Fråskilt frå bruk nr. 57 i desember 1949.

                    Barn:

 1. Christian, f.1942
 2. Elna, f.1946

 

Bruk nr. 103. Solborg II:

                Olav Ommundsen, se bruk nr. 90. Skøyte desember 1950. Fråskilt frå bruk nr. 63 i desember 1949.

 

Bruk nr. 104. Solbråt:

                Magnus Erga, f.1926, sønn av Johan Arnt Erga, se bruk nr. 37. Skøyte desember 1949. Fråskilt frå bruk nr. 37.

 

Bruk nr. 105. Håland:

                Godtfred Tønnesson Håland, Se bruk nr. 5. Hadde hjemmel på bruket. Fråskilt frå bruk nr. 5 i januar 1950.

 

                    Trygve Håland, sønn av overnevnte, f.1921, gift med Johanne Rimestad, f.1926. Overtok bruket etter faren.

                    Barn:

 1. Gaute Håland, f.1950

 

 

 

 

Bruk nr. 106. Heimly:

                Erling Hodne, f.1901, gift med Ragna Nese, f. 1906. Skøyte oktober 1951. Fråskilt frå bruk nr. 3 i juni 1950.

                    Barn:

 1. Einar Rolv, f.1944

 

Bruk nr. 107. Tree:

                T. Erland, skøyte oktober 1950. Fråskilt frå bruk nr. 57 i juli 1950.

 

Bruk nr. 108. Årstad:

                Sverre Østrem, f.1924, gift med Jorunn Kverneland, f. 1928. Skøyte juni 1954. Fråskilt frå bruk nr. 44 i juli 1950.

                    Barn:

 1. Jan, f.1955
 2. Jolaug, f.1957

 

Bruk nr. 109. Kåstun:

                Andreas Salte, f.1923, gift med Arna Jonson, f.1927, se bruk nr. 58. Skøyte august 1950. Fråskilt frå bruk nr. 49 i juli 1950.

                    Barn:

 1. Bjørn Ove, f.1950
 2. Dag Livar, f.1955
 3. Arild, f.1957
 4. Torhild, f.1959
 5. Elin, f.1961

 

Bruk nr. 110. Vonheim:

                I. Midtteigen, fekk skøyte på dette bruket oktober 1950. Fråskilt frå bruk nr. 41 i oktober 1950.

 

                    Nora Henriette Findahl, f.1900 i Oslo. Er oppført som bruker seinere.

 

Bruk nr. 111. Leite:

                Karl Sirevåg, f.1905, gift med Astrid Tu, f.1910 – d.1963). Skøyte januar 1951. Fråskilt frå bruk nr. 1 i oktober 1950.

                    Barn:

 1. Jostein, f.1932
 2. Torbjørn, f.1934
 3. Kåre, f.1936
 4. Anne, f.1938
 5. Anvor Kristine, f.1941
 6. Einar, f.1945

 

Bruk nr. 112. Nyborg:

                Agnes Gjersdal, f.1911 i Lund. Skøyte oktober 1951. Fråskilt frå bruk nr. 88 i desember 1950.

                    Barn:

 1. Halvor Andreas, f.1932
 2. Jorunn Anny, f.1932, gift med Ragnvald Racinson Nygård, Sandnes

 

Bruk nr. 113. Vonheim II:

                I. Midtteigen, fekk skøyte på dette bruket i juni 1951. Fråskilt bruk nr. 41

 

Bruk nr. 114. Austheim:

                Godtfred Orre, f.1951, gift med Ingebjørg Grude, f.1924. Skøyte november 1951. Fråskilt frå bruk nr. 48 i november 1951.

                    Barn:

 1. Ingebjørg, f.1942
 2. Bodil, f.1946
 3. Gunn Kari, f.1950

 

Bruk nr. 115. Liland:

                Arne Liland, f.1914 på Tonstad i Sirdal, gift med Berit Ausdal, f.1922. Skøyte mai 1952. Fråskilt frå bruk nr. 70 i april 1952.

                    Barn:

 1. Astrid Synnøve, f.1945
 2. Oddny, f.1947
 3. Olav, f.1950
 4. Erling Tor, f.1951
 5. Sigbjørn Stein, f.1954
 6. Bjørn, f.1959

 

Bruk nr. 116. Heimtun:

                Kjell Liland, f.1925 på Gyland i Vest Agder, gift med Milly Rosland, f.1929, se bruk nr. 72. Skøyte september 1952. Fråskilt

                    frå bruk nr. 72 i juni 1952.

                    Barn:

 1. Anny Solveig, f.1952
 2. Arvid Magne, f.1953
 3. Kurt, f.1958

 

 

Bruk nr. 117. Tillegget:

                Karl Sirevåg, se bruk nr. 111. Skøyte mars 1953. Fråskilt frå bruk nr. 9 i oktober 1952.

 

Bruk nr. 118. Brauttun:

                Eldar Braut, f.1928, gift med Birgit Johanne Rise, f.1926 i Grong. Skøyte mai 1953. Fråskilt frå bruk nr. 68 i januar 1953.

                    Barn:

 1. Geir Sverre, f.1955
 2. Oddvar, f.1958

 

Bruk nr. 119. Austmark:

                Markus Mjølhus, se bruk nr. 4. Skøyte oktober 1953. Fråskilt frå bruk nr. 95 i februar 1953.

 

Bruk nr. 120. Lagertomta:

                Telegrafverket, skøyte mai 1953. Fråskilt frå bruk nr. 88 i mars 1953.

 

Bruk nr. 121. Sørtun:

                Peder Kro, f.1918, gift med Margit Simonsen, f.1919. Skøyte september 1953. Fråskilt frå bruk nr. 43 i mai 1953.

                    Barn:

 1. Reidun, f.1949
 2. Elly, f.1956

 

Bruk nr. 122. Nortun:

                Tor Olav Erga, f.1926, gift med Anne Lise Nyborg, f.1934 i Askim. Skøyte november 1953. Fråskilt frå bruk nr. 54 i november

                    1953.

                    Barn:

 1. Torbjørn, f.1956
 2. Liv Sigrid, f.1958
 3. Odd Johan, f.1958

                

Bruk nr. 123. Nordbø:

                    Lars Tveitane, f.1910, gift med Ingrid Mikkelsen, f.1916. Skøyte januar 1954. Fråskilt frå bruk nr. 88 i august 1953.

                    Barn:

 1. Grete Irene, f.1944
 2. Kåre Mikal, f.1946
 3. Inger Lise, f.1954

 

Bruk nr. 124. Oltesplass:

                Årstein Oltesvik, f.1927, gift med Gudrun Ree, f.1913. Skøyte januar 1954. Fråskilt frå bruk nr. 88 i august 1953.

                    Barn:

 1. Sverre Konrad, f.1950
 2. Åse Gro, f.1957

 

Bruk nr. 125. Kråa:

                Roald Hognestad, f.1915, gift med Chaterine Maria Van Leuwen, f.1916 i Rotterdam, Nederland. Skøyte mai 1954.

                    Fråskilt frå bruk nr. 48 i oktober 1953.

                    Barn:

 1. Edmund, f.1931
 2. Johanna, f.1937, gift med Ståle Norheim
 3. Wilhelm, f.1940

 

Bruk nr. 126. Fagerli:

                Ole B. Tjøtta, se bruk nr. 75. Skøyte juni 1954. Fråskilt frå bruk nr. 77 i mai 1954.

 

Bruk nr. 127. Bellahøy:

                Solveig Nedrebø Kristensen, f.1932, gift med Knud Erik Kristensen, f.1929 i Danmark. Skøyte oktober 1954. Fråskilt frå bruk

                    nr. 100 i mai 1954.

                    Barn:

 1. Einar, f.1954
 2. Oddvar, f.1956
 3. Henny Marie, f.1958

 

Bruk nr. 128. Haugen:

                Trygve Egeland, skøyte desember 1955. Fråskilt frå bruk 48 i juni 1954.

 

Bruk nr. 129. Tillegget:

                Gabriel M. Orre, se bruk nr. 48. Fråskilt frå frå bruk nr. 48 i juni 1954. Hjemmel Gabriel M. Orre.

 

Bruk nr. 130. Haugtun:

                Leiv Johan Hansen, f.1927, gift med Agnes Borgny Orre, f. 1928. Se bruk nr. 48. Skøyte juli 1954. Fråskilt frå bruk nr. 48 i

                    juni 1954.

                    Barn:

 1. Jan Inge, f.1952 i Skien (adopt)
 2. Gro Bente, f.1955
 3. Leif Arild, f.1958
 4. Ingunn, f.1959

 

Bruk nr. 131.:

                Jens Killengren, f.1900 i Trondenes, gift med Margrete Killengren, f.1901 i Gildeskål. Skøyte april 1957. Fråskilt frå bruk nr.

                    83 i juni 1954.

                    Barn:

 1. Andreas, f.1940

 

Bruk nr. 132. Solkrå:

                Jørgen Tjøtta, f.1911, gift med Anne Margrethe Thu, f.1919. Skøyte juli 1954. Fråskilt frå bruk nr. 1 i juni 1954.

                    Barn:

 1. Jane, f.1939
 2. Harald, f.1942
 3. Sigrunn, f.1945

 

Bruk nr. 133. Solkrå II:

                Berger Strand, f.1922 i Stor-Elvdal, gift med Solveig Tjøtta, f.1919, se bruk nr. 1. Skøyte september 1954. Fråskilt frå bruk

                    nr. 1 i juli 1954.

                    Barn:

 1. Per, f.1953
 2. Ingunn, f.1958

 

Bruk nr. 134. Solli:

                Magnor Tjøtta, f.1931, se bruk nr. 1. Gift med Reidun Ingeborg Salvesen, f.1936 i Arendal. Skøyte september 1954. Fråskilt

                    frå bruk nr. 1 i juli 1954.

                    Barn:

 1. Randi, f.1957
 2. Ståle, f.1960

 

Bruk nr. 135. Fredtun:

                Sigurd Liland, f.1920 på Gyland, gift med Gulldis Rosland f.1927. Se bruk nr. 72. Skøyte november 1954. Fråskilt frå bruk nr.

                    72 i september 1954.

                    Barn:

 1. Steinar, f.1956

 

Bruk nr. 136. Solborg II:

                Godtfred Tjøtta, se bruk nr. 98. Skøyte november 1954. Fråskilt frå bruk nr. 73 i september 1954.

 

Bruk nr. 137. Dammen:

                Ingolf Bjørnsen, skøyte januar 1955. Fråskilt frå bruk nr. 132 i januar 1955.

 

Bruk nr. 138. Nordvoll:

                Eldar Braut, skøyte desember 1955. Fråskilt frå bruk nr. 68 i april 1955.

 

Bruk nr. 139. Tukanten:

                Jens Killengren, skøyte september 1958. Fråskilt frå bruk nr. 131 i desember 1955.

 

Bruk nr. 140. Verkstadtomta:

                Rasmus Stangeland, skøyte mai 1956. Fråskilt frå bruk nr. 63 i april 1956.

 

Bruk nr. 141. Kåsen:

                Jørgen Tjøtta, fekk hjemmel på bruket etter at det vart fråskilt frå bruk nr. 132 i juni 1956.

 

Bruk nr. 142. Ormhaug:

                Hjalmar Pollestad, se bruk nr. 10. Skøyte mars 1959. Fråskilt frå bruk nr. 88 i desember 1956.

 

Bruk nr. 143. Skuletomta:

                Klepp Kommune, skøyte februar 1957. Fråskilt frå bruk nr. 40 i februar 1957.

 

Bruk nr. 144. Nyland:

                Ingolf Høiland, f.1925, gift med Liv Bore, f.1928, skøyte februar 1957. Fråskilt frå bruk nr. 54 i februar 1957.

 

Bruk nr. 145. Soltun:

                Karl Fammestad, skøyte mars 1957. Fråskilt frå bruk nr. 54 i februar 1957.

 

                    Hans O. Tjøtta, se bruk nr. 69. Skøyte juni 1957.

 

                    Josef Kvål, f.1911, gift med Klara Johanna Myrstøl, f.1916, se bruk nr. 82. Skøyte januar 1960.

                    Barn:

 1. Margrete, f.1935, gift med Odd Tollefsen Haugland
 2. Oddny Liv, f.1938

 

Bruk nr. 146. Tunet:

                Martin Løland, f.1931, gift med Evelyn Rimestad, f.1935. Skøyte april 1957. Fråskilt frå bruk nr. 127 i april 1957.

                    Barn:

 1. Geir, f.1957
 2. Terje, f.1958

 

Bruk nr. 147. Bjørntun:

                Steinar Njærheim, f.1932, se bruk nr. 79. Gift med Else Grude, f.1937, skøyte mai 1957. Fråskilt frå bruk nr. 132 i april 1957.

                    Barn:

 1. Arvid Bjørn, f.1955
 2. Åge, f.1958

 

Bruk nr. 148. Sletta:

                Bernhard Hansen, skøyte juni 1957. Fråskilt frå bruk nr. 43 i mai 1957.

 

                    Klepp Industri Elektro, skøyte august 1958.

 

Bruk nr. 149. Bøtun:

                Magne Oma, hjemmel på bruket etter at det vart fråskilt frå bruk nr. 43 i mai 1957.

 

Bruk nr. 150. Tjøttaheim:

                Kjell Knutsen, skøyte juli 1957. Fråskilt frå bruk nr. 57 i juni 1957.

 

                    Leif Halås, skøyte oktober 1960.

 

Bruk nr. 151. Drågheim:

                Arvid Drågen, f.1935, gift med Torveig Gjesdal, f.1937. Skøyte mars 1958. Fråskilt frå bruk nr. 17 i februar 1958.

                    Barn:

 1. Kjellaug, f.1957
 2. Liv, f.1959

 

Bruk nr. 152. Kåsen I:

                Håkon Håland, skøyte juni 1958. Fråskilt frå bruk nr. 59 i mai 1958.

 

Bruk nr. 153. Sørtun:

                Sigvald Tjøtta, se bruk nr. 6. Fekk hjemmel på dette bruket etter at det vart fråskilt frå bruk nr. 6 i august 1958.

 

Bruk nr. 154. Sørheim:

                Sigvald Tjøtta, se bruk nr. 6. Fekk hjemmel på dette bruket etter at det vart fråskilt frå bruk nr. 6 i september 1958.

 

Bruk nr. 155. Litun:

                Regine Høiland Lie, f.1898, gift med Trygve Lie, f.1896. Skøyte november 1958. Fråskilt frå bruk nr. 132 i oktober 1958.

                    Barn:

 1. Gerda, f.1922
 2. Ella, f.1925
 3. Einar, f.1928
 4. Jon, f.1931
 5. Sigrid, f.1933
 6. Ruth, f.1935
 7. Tor, f.1936
 8. Reidun, f.1939
 9. Audun, f.1943

 

Bruk nr. 156. Flattun:

                Godtfred Tjøtta, se bruk nr. 98. Skøyte juni 1959. Fråskilt frå bruk nr. 1 i mars 1959.

 

Bruk nr. 157. Vestbø:

                Lars Løland, f.1933, gift med Kari Horpestad, f.1929. Skøyte mars 1959. Fråskilt frå bruk nr. 142 i mars 1959.

 

Bruk nr. 158. Kloakktomta:

                Klepp Kommune, skøyte februar 1960. Fråskilt frå bruk nr. 22 i august 1959.

 

Bruk nr. 159. Lyngheim:

                Odd Klungtveit, f.1917 i Vats, gift med Brita Håvik, f.1920 i Skjold. Skøyte mai 1960. Fråskilt frå bruk nr. 142 i august 1959.

                    Barn:

 1. Rannveig, f.1956
 2. Jon Kristian, f.1958
 3. Kari Serina, f.1960

 

 

Bruk nr. 160. Sandvoll:

                Jarlof Refsnes, f.1926, se bruk nr. 84, gift med Randi Erga, f.1928. Skøyte juni 1960. Fråskilt frå bruk nr. 142 i august 1959.

                    Barn:

 1. Jan Egil, f.1950
 2. Ragnhild Alise, f.1952
 3. Arne, f.1955

 

Bruk nr. 161. Bergetun:

                Johannes Bergene, f.1927, gift med Solfrid Tu, f.1933, skøyte september 1960. Fråskilt frå bruk nr. 142 i august 1959.

                    Barn:

 1. Ståle, f.1953
 2. Anne Gro, f.1955

 

Bruk nr. 162. Tjørn:

                Olaf Egeland, f.1914, gift med Olga Kristine Egeland, f.1914. Skøyte april 1960. Fråskilt frå bruk nr. 7 i april 1960.

                    Barn:

 1. Margot Irene, f.1952

 

Bruk nr. 163. Steinhaug:

                Jørstein Ree, skøyte juli 1960. Fråskilt frå bruk nr. 67 i juni 1960.

 

Bruk nr. 164. Kjøletomta:

                Bryne Fryselag, skøyte juli 1960. Fråskilt frå bruk nr. 142 i juli 1960.

 

Bruk nr. 165. Tingvold:

                Bellest Høie, skøyte april 1961. Fråskilt frå bruk nr. 142 i juli 1960.

 

Bruk nr. 166. Nyheim:

                Børge J. Salte, skøyte juli 1960. Fråskilt frå bruk nr. 142 i juli 1960.

 

Bruk nr. 167. Dalheim:

                Kåre Bekkeheien, f. 1930, gift med Evy Marie Tjøtta, f.1939, se bruk nr. 30. Skøyte juli 1960. Fråskilt frå bruk nr. 60 i juli

                    1960.

                    Barn:

 1. Wenche, f.1957
 2. Frank, f.1959

 

Bruk nr. 168. Norli:

                Hans Salte, skøyte desember 1960. Fråskilt frå bruk nr. 57 i desember 1960.

 

 

 

 

Kilder:

KLEPP GARDS- OG ÆTTESOGE Bind I – 1519 – 1900

KLEPP GARDS- OG ÆTTESOGE Bind 2 – 1900 – 1960

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.