Thomas Cortson Wegner

Thomas Cortson Wegner - Biskop i Stavanger 1627-1654

Thomas Cortson Wegner, sønn av Cort Wegner og Elline Tomasdatter, ble født den 23. april 1588 i Lund, Sverige og døde den 13. desember 1654 i Stavanger 66 år gammel.

Tomas Cortson Wegner var biskop i Stavanger Bispedømme fra 1627 til sin død i 1654. I februar 1611 ble han ordinert til kapellan ved Vor Frue Kirke i København, og i 1614 ble han øverste kapellan. I 1617 dro han til Kallundborg som sogneprest. Etter ett år der ble han kalt til sogneprest ved Nicolai Kirke i København. I 1627 ble han beskikket til biskop over Stavanger stift. 

Han la stor vekt på å styrke katekismeundervisningen blant de unge, og han underviste personlig disiplene i katedralskolens øverste lektie i hebraisk. I 1648 gav han ut sin katekisme for Stavanger stift.

Wegner tok sine visitasplikter alvorlig, og reiste mye i det vidstrakte stift. Han sørget også for å få forandret Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år. Han hadde også interesser utenfor det geistlige, bl.a. for naturhistorie. Dette bekreftes også av at han brevvekslet med den lærde legen Ole Worm fra Århus, og på hans oppfordring samlet Wegner 25 runeinnskrifter fra Stavanger stift, og fikk tolket dem til bruk i Worms store runeverk, "Monumenta Danica".

Thomas Cortson Wegner sørget også for vedlikehold av Stavanger Domkirke, som ikke var i særlig god forfatning. I 1645-46 fikk han satt inn fire nye vinduer på nordsiden av Domkirken. I 1648 reiste han til Christiania og deltok i hyllingen av Kong Fredrik II.

På graven til Thomas Cortson Wegner ble det lagt en stor gravstein, ca. 2 meter lang og 2 meter bred. Tre fjerdedeler av denne er bevart og er nå på Stavanger Museum.

Thomas Cortson Wegner var gift to ganger. Først med Cecilie Jacobsdatter Bender og deretter med Anna Christensdatter Thrane (bildet), f. 1611. Hun ble begravet i Stavanger i 1694. Hun var datter av Stavanger rikeste og mektigste mann på den tiden, Christen Christensen Thrane jr., født i Viborg i Danmark i 1575, sønnen til Christen Christensen Thrane Sr, f.1533. Anna Christensdatter Thrane fikk 24. februar 1631 Kongebrev på gården Ims i Høgsfjorden i Sandnes på livstid. Hun eide i 1655 en skute.Thomas Cortson Wegner fikk i alt hele 15 barn med sine to koner.

Da Thomas og Anna giftet seg i 1629, var selveste Kong Christian IV med i bryllupet.

I 1633 brant Wegners residens, han mistet hus og gård og alt han eide. Man antar at dette var i forbindelse med bybrannen som rammet Stavanger den 20. september 1633. Kongen befalte straks lensherren i Stavanger å la bispegården gjennoppbygge.

Da Thomas Cortson Wegner døde i 1654, giftet Anna seg på nytt med Stavangers nye biskop, Marcus Christensen Humble, f. 1601. Et Epitafium med maleri av Anna og Biskop Humble henger i Stavanger Domkirke.

 

Kilder: Wikipedia, Den Norske Kirke, www.geni.com, Gaute Klepp, Lokalhistorie fra Rogaland.

Slektslinjene fra Thomas Cortson Wegner

Som nevnt hadde Thomas og Anna flere barn sammen. Deres datter CECILIE THOMASDATTER WEGNER   ble født den 7. januar 1631 i Stavanger. Hun døde i 1692, 60 år gammel. Cecilie giftet seg med Jonas Rasmussen Suldal. Jonas fikk den 9. februar 1677 fra sin svigermor, Anna Christensdatter Thrane, en Obl. for 411 Rdl med pant bl.a. i en forgylt sølvkanne, et forgylt sølvbeger kalt "Hans i kjelderen", en sølvpotte med lokk, et Kredentz, et saltkar, et perlekjede og en gullring med tre diamanter.

 

Cecilie og Jonas fikk sønnen MICHAEL JONASSON ROSE. Han ble født i 1672 på Bru i Rennesøy. han døde samme sted i 1736. Michael giftet seg den 15. november 1694 på Rennesøy med Mette Andersdatter Riber.

 

Michael og Mette fikk datteren LISBET MARIA MICHAELSDATTER ROSE, Hun var født i 1725 og døde i 1793. Lisbet Maria giftet seg med Ola Sveinson Tu (1709-1784).

 

Lisbet Maria og Ola fikk datteren INGER OLSDATTER BRU. Hun var født i 1760 på Mosterøy og døde i 1836. Inger giftet seg med Tosten Guttormsen Strand fra Jørpeland. Han var født i 1752 og døde i 1825.

 

Inger og Tosten fikk datteren LISABETH MARIE TOSTENSDATTER BRU. Hun var født i 1783 på Mosterøy. Lisabet Marie giftet seg med Jørgen Rasmussen Ask. (1777-1824).

 

Lisabeth Marie og Jørgen fikk sønnen JØRGEN JØRGENSEN BRU født 19. mars 1818 på Mosterøy og døde 17. februar 1901. Han giftet seg med Ane Kristine Omundsdatter Nygård fra Sandnes. Hun var født 18. juli 1832 og døde 6. mai 1893. De bosatte seg på Skjæveland i Sandnes.

 

Jørgen og Ane Kristine fikk datteren KAROLINE JØRGENSDATTER SKJÆVELAND, født 29. november 1863 og døde 6. desember 1929. Hun giftet seg med Hans Andreas Hansson Soma, født 19. april 1870 og døde 28. november 1960. Karoline var min tipp-tippoldemor.

 

Karoline og Hans fikk flere barn. Deriblant min oldemor, HANNA SKJÆVELAND, født 25. mai 1897 og døde 5. mars 1973. Hanna giftet seg med Ivar Enoksen Grude fra Klepp. Han var født 16. mars 1884 og døde 25. mars 1962)

 

Hanna og Ivar fikk mange barn. Blant dem var min morfar, HANS GRUDE, født 5. februar 1919 og døde 15. oktober 2005. Hans ble gift med Marie Solberg fra Flekkefjord, født 15. april 1913 og døde 1. februar 2005.

 

Hans og Marie fikk to barn. Min mor, BERIT GRUDE, og Inge Grude. Berit ble født 13. desember 1943. Hun giftet seg med Georg Pollestad fra Tjøtta i Klepp. Han er født 19. desember 1939. Min mor og far fikk tre barn.

 

Vi er med andre ord direkte etterkommere av Thomas Cortson Wegner og han er min 8 x tippoldefar.

 

Grete Singstad Paulsen 06.07.2015 15:26

Mette Andersdatter Ribe døde i 1709: http://forum.arkivverket.no/topic/197422-hvem-var-ragnild-rose-1731-gift-med-sogneprest-til-st%C3%B8ren-bendix-absalonsen-b

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.