Man finner mye rart når man driver med slektsgransking

Ola Olson Hobberstad  f.1600 - d.1662

Ola Olson Hobberstad var født på Reime i Nærbø. Faren var Olluf Rasmusson Reime og moren var Maren Eriksdatter Torland. Hennes far var lensmann på Kvia, Erik Knutson Torland (d.1595). Om han sies det at han i 1591 var utsending til Kong Christian VI`s hylling i Oslo.

Ola Hobberstad giftet seg med Sissel Olsdatter Hobberstad og flyttet til gården hennes på Hobberstad i Varhaug.

Skal en dømme etter Rettsbøkene, må denne mannen ha vært en uvanlig og stridbar mann. I 1627 stevna han søskenbarnet sitt, Knut Gudmestad, for han hadde havnet i slagsmål med han på Vigre. Rasmus og Karl Sør-Reime, Marit Reime og Anna Knutsdatter Vigre vitna at Ola "-vahr gaaen for døren at lade sitt vand". Så kom Knut Gudmestad og baud han til å slåst med seg. Halvard Grødeland vitna det same, og sa at Knut "røchte hannem oc i schegget".

Einar Hobberstad vitna at Ola hadde mistet noe av skjegget. Knut Gudmestad sa at det var Ola som hadde gått til angrep på han og rive skjegget av han. Som bevis la han en skjeggdott på bordet. Retten meinte at dei begge hadde like mye skyld i slagsmålet "oc den eene haffuer giffuit liige saa stor orsage til perlementet som den anden, og bøhr enhuer at beholde huis de udj samme slagsmahl bekommit haffuer, uden nogen bøder eller gaffuer til huerandre".
Det skal bemerkes at Ola sin far, Ola Rasmusson Reime, hadde vært lensmann der i skipreidet, og at Knut Gudmestad var lensmann då dette gjekk for seg.

I 1634 gjekk det verre til. Då kom Ola Hobberstad for Retten skulda for å ha drepe Ola Torgerson Opstad. For dette vart han dømd frå livet, og all hans eigedom skulle falle til Kongen.
Men Ola hadde rømt bort, og ingen visste hvor han var. Rundt 1660 skulle Ola vorte funnen heime på Hobberstad hos kona som hadde gøymt han der i mange år. Han vart så avretta, og ikkje lenge etter vart Sissel gift på nytt med Jon Erikson Braut.

Barna til Ola Hobberstad og Sissel Olsdatter Hobberstad var:
a.   Ola (f.1638 - gift med Kirsten Pedersdatter Lerbrekk) min 6 x tippoldefar
b.   Peder (drev gård på Reime)
c.   Anna (ble gift med Jens Odland)
d.   Asbjørn (f.1640 - drev gård på Motland)
e.   Anna d.y. (ble gift med Johannes Arneson Nord-Varhaug)
f.   Sissel (gift på Bø i Nærbø)
g.   Marit (død før 1678)
h.   Anders

Ola Olson Hobberstad vart avretta i Stavanger den 17. juni 1662. Man vet ikke hvem skarprettaren var, men det heter at han ikke hadde sverd til å avretta han med, så dei måtte kjøpa et sverd hos Anna Hansdatter Stangeland (Karmøy). Hun var enken etter en Ivar Nilsson. Dei betalte 18 Riksdaler for sverdet. Mannen dei sende til Karmøy for å kjøpe sverdet fikk 2 Riksdaler. Skarprettaren fikk 8 rdl. for å halshogge Ola, og to prester i byen fikk 2 rdl. for at de hadde gitt trøst og hjelp på Retterstaden.  (kilde: Gaards- og ættesoge for Haa)

Ola Olson Hobberstad er min 7 x tippoldefar på min mors side (genene går så videre tre generasjoner på Hobberstad, så til Storhaug, Braut og Grude på Klepp og så videre til Skjæveland).

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.