Kuske Championatene på Forus Travbane

Åsbjørn Tengsareid ble trenerchampion på Forus i 2008, 2009, 2011, 2012 og i 2015.

Championatet for Trenere:

1931   Mattis Monsen                                        13 seire
1932   Fredrik W. Ramsland                                10 seire
1933   Per Wengshoel                                         6 seire
1934   Hans Christiansen                                     9 seire
1935   Bertil G. Roaldsøy                                    13 seire
1936   Bertil G. Roaldsøy                                     9 seire
1937   Gunnar Opsahl                                        10 seire
1938   Bertil G. Roaldsøy                                    15 seire
1939   Charles Hinna                                          12 seire
1940   Ingen kjøringer
1941   Tore Mauland                                          4 seire
1942   Gunnar Opsahl                                         5 seire
1943   Gunnar Opsahl                                        30 seire
1944   Bertil G. Roaldsøy                                    15 seire
1945   Bertil G. Roaldsøy                                    14 seire
1946   Gunnar Opsahl                                        12 seire
1947   Gunnar Opsahl                                        25 seire
1948   Bertil G. Roaldsøy                                    13,5 seire
1949   Isak Bersagel                                           16,5 seire
1950   Isak Bersagel                                           18,5 seire
1951   Knut Ulven                                             35,5 seire
1952   Knut Ulven                                             43 seire
1953   Knut Ulven                                             61,5 seire
1954   Knut Ulven                                             62 seire
1955   Knut Ulven                                             34 seire
1956   Knut Ulven                                             54 seire
1957   Thor Helliesen                                        16 seire
1958   Berton Auklend                                       28 seire
1959   Ragnvald Skaar                                        23 seire
1960   Thor Helliesen                                        24 seire
1961   Kjell Håkonsen                                        41 seire
1962   Kjell Håkonsen                                        32 seire
1963   Terje Hansen                                          32 seire
1964   Benn Orre                                              50 seire
1965   Benn Orre                                              52 seire
1966   Ingvald Hodne                                         43,5 seire
1967   Berton Auklend                                       43,5 seire
1968   Berton Auklend                                       28,5 seire
1969   Gunleif Tollefsen                                     61 seire
1970   Gunleif Tollefsen                                     56 seire
1971   Gunnar Mehla                                         69 seire
1972   Gunleif Tollefsen                                     45 seire
1973   Gunleif Tollefsen                                     42 seire
1974   Gunleif Tollefsen                                     53 seire
1975   Gunleif Tollefsen                                     64 seire
1976   Gunleif Tollefsen                                     68 seire
1977   Gunleif Tollefsen                                     58 seire
1978   Gunleif Tollefsen                                     49 seire
1979   Gunleif Tollefsen                                     60 seire
1980   Gunleif Tollefsen                                     75 seire
1981   Gunleif Tollefsen                                     58 seire
1982   Gunleif Tollefsen                                     43 seire
1983   Gunleif Tollefsen                                     44 seire
1984   Gunleif Tollefsen                                     47 seire
1985   Gunleif Tollefsen                                     63 seire
1986   Gunleif Tollefsen                                     76 seire
1987   Rune Wiig                                               78 seire
1988   Rune Wiig                                               80 seire
1989   Rune Wiig                                               90 seire
1990   Rune Wiig                                               77 seire
1991   Rune Wiig                                               69 seire
1992   Rune Wiig                                               70 seire
1993   Gunleif Tollefsen                                     67 seire
1994   Rune Wiig                                               73 seire
1995   Rune Wiig                                               85 seire
1996   Rune Wiig                                             110 seire
1997   Rune Wiig                                               77 seire
1998   Rune Wiig                                               76 seire
1999   Rune Wiig                                               78 seire
2000   Rune Wiig                                               70 seire
2001   Rune Wiig                                               76 seire
2002   Rune Wiig                                               66 seire
2003   Rune Wiig                                               60 seire
2004   Rune Wiig                                               91 seire
2005   Rune Wiig                                               94 seire
2006   Rune Wiig                                               95 seire
2007   Rune Wiig                                               70 seire
2008   Åsbjørn Tengsareid                                  70 seire
2009   Åsbjørn Tengsareid                                  77 seire
2010   Øystein Tjomsland                                   63 seire
2011   Åsbjørn Tengsareid                                  62 seire
2012   Åsbjørn Tengsareid                                  64 seire
2013   Bo Westergaard                                       39 seire
2014   Rune Wiig                                               47 seire
2015   Åsbjørn Tengsareid                                  40 seire
2016   Pål Buer                                                 50 seire
2017   Rune Wiig                                               37 seire
2018   Pål Buer                                                 37 seire
2019   Geir Mikkelsen                                        30 seire
2020   Pål Buer                                                 36 seire
2021   Pål Buer                                                 37 seire                                            


Championatet for Stallansatte (profesjonelle):

1933   Fredrik W. Ramsland                                 4 seire
1934   Jacob Berg                                            14 seire
1935   Ikke kåret
1936   E.A. Sundve                                             1 seier
1937   Edvin Eide                                               1 seier
1938   Ikke kåret
1939   Ikke kåret
1940   Ikke kåret
1941   Ikke kåret
1942   Karl Frøiland                                            2 seire
1943   Karl Frøiland                                            1 seier
1944   Ikke kåret
1945   Ikke kåret
1946   Alf Ulven                                                 1 seier
1947   Per Wengshoel                                        4 seire
1948   Per Wengshoel                                        3 seire
1949   Olav M. Skjæveland                                  2 seire
1950   Berton T. Auklend                                   7 seire
1951   Olav M. Skjæveland                                  6 seire
1952   Sigmund Sinsen                                        1 seier
1953   Sigmund Sinsen                                        4 seire
1954   Wilhelm Ramsland                                     5 seire
1955   Ikke kåret
1956   Ikke kåret
1957   Ikke kåret
1958   Ingvald Hodne                                          1 seier
1959   Ikke kåret
1960   Ingvald Hodne                                          1 seier
1961   Ikke kåret
1962   Ingvald Hodne                                          2 seire
1963   Ingolf Sigbjørnsen                                   49 seire
1964   Kjell Håkonsen                                       29 seire
1965   Kjell Håkonsen                                       39 seire
1966   Kjell Håkonsen                                       40 seire
1967   Kjell Håkonsen                                       35,5 seire
1968   Kjell Håkonsen                                       42 seire
1969   Kjell Håkonsen                                       49 seire
1970   Kjell Håkonsen                                       21 seire
1971   Ingvald Hodne                                        15 seire
1972   Ingvald Hodne                                        28 seire
1973   Ingvald Hodne                                        20 seire
1974   Roy Eikeland                                            5 seire
1975   Kjell Sele                                               10 seire
1976   Arnfinn Østvold                                        6 seire
1977   Arnfinn Østvold                                        7 seire
1978   Arnfinn Østvold                                        8 seire
1979   Rune Hodne                                            2 seire
1980   Odd Storetvedt                                        5 seire
1981   Hans Inge Rege                                        1 seier
1982   Åge skjold                                               2 seire
1983   Rune Wiig                                              10 seire
1984   Rune Wiig                                              32 seire
1985   Rune Skjæveland                                      4 seire
1986   Rune Skjæveland                                      6 seire
1987   Thomas Pettersson                                   7 seire
1988   Rune Skjæveland                                      7 seire
1989   Frode Espeland                                        6 seire
1990   Geir Gudmestad                                       7 seire
1991   Tom Horpestad                                       17 seire
1992   Øyvind Hegdal                                         11 seire
1993   Øyvind Hegdal                                         14 seire
1994   Øyvind Hegdal                                         16 seire
1995   Frode Espeland                                       16 seire
1996   Åsbjørn Tengsareid                                   5 seire
1997   Åsbjørn Tengsareid                                  15 seire
1998   Åsbjørn Tengsareid                                  14 seire
1999   Kjetil Djøseland                                       10 seire
2000   Tom Erga                                                  5 seire
2001   Tom Erga                                                  8 seire
2002   Svein Ove Wassberg                                  10 seire
2003   Svein Ove Wassberg                                   9 seire
2004   Geir Mikkelsen                                         13 seire
2005   Svein Ove Wassberg                                  26 seire
2006   Svein Ove Wassberg                                  24 seire
2007   Svein Ove Wassberg                                  26 seire
2008   Svein Ove Wassberg                                  21 seire
2009   Svein Ove Wassberg                                  19 seire
2010   Svein Ove Wassberg                                  25 seire
2011   Svein Ove Wassberg                                  20 seire
2012   Svein Ove Wassberg                                  30 seire
2013   Svein Ove Wassberg                                  25 seire
2014   Svein Ove Wassberg                                  30 seire
2015   Svein Ove Wassberg                                  29 seire
2016   Svein Ove Wassberg                                  28 seire
2017   Svein Ove Wassberg                                  13 seire
2018   Magnus Teien Gundersen                            3 seire
2019   Bjørn Steine                                              8 seire
2020   Bjørn Steine                                             14 seire
2021   Tord R. Salte                                              5 seire    

Championatet for Amatører:

1930   Fredrik W. Ramsland                                  9 seire
1931   S. Rønneberg                                           4 seire
1932   Hans O. Njærheim                                   11 seire
1933   Magnus O. Landaas                                  10 seire
1934   Magnus O. Landaas                                   5 seire
1935   Arnt Paulsen                                            8 seire
1936   Hans O. Njærheim                                    6 seire
1937   Tore Mauland                                          8 seire
1938   Enok Aase                                               6 seire
1939   Tobias Mellomstrand                                 6 seire
1940   Ikke kåret
1941   Torstein Haga                                          4 seire
1942   Enok Aase                                               8 seire
1943   Enok Aase                                              11 seire
1944   Karsten Sørbø                                          8 seire
1945   Martin O. Salte                                        4 seire
1946   Martin O. Salte                                        8,5 seire
1947   Martin Hove                                            4 seire
1948   Kjell Sørbø                                              5 seire
1949   Fritjof Haugstad                                       5 seire
1950   Martin Hove                                            9 seire
1951   Arnold Frøiland                                        8 seire
1952   Malvin Fjermestad                                    8 seire
1953   Wilhelm Ramsland                                     6 seire
1954   Kornelius Wiig                                          6 seire
1955   Oddbjørn Madland                                   9 seire
1956   Fritjof Haugstad                                       8 seire
1957   Martin Hove                                           18 seire
1958   Martin Hove                                           23 seire
1959   Wilhelm Ramsland                                    17 seire
1960   Martin Hove                                           16 seire
1961   Wilhelm Ramsland                                    27 seire  
1962   Martin Hove                                           23 seire
1963   Benn Orre                                             32 seire
1964   Torgeir Gudmestad                                 25 seire
1965   Jostein Lea                                            31 seire
1966   Jonas Wiig                                             21,5 seire
1967   Jostein Lea                                            38 seire
1968   Jostein Lea                                            33,5 seire
1969   Torgeir Gudmestad                                 13 seire
1970   Jostein Lea                                            18 seire
1971   Torgeir Gudmestad                                 18 seire
1972   Fritjof Haugstad                                      11 seire
1973   Jostein Lea                                            25 seire
1974   Jostein Lea                                            22 seire
1975   Ingvald Hodne                                         30 seire
1976   Rune Vognsen                                        15 seire
1977   Ingvald Hodne                                         21 seire
1978   Tor Leiv Gudmestad                                 22 seire
1979   Tor Leiv Gudmestad                                 17 seire
1980   Roy Eikeland                                           26 seire
1981   Roy Eikeland                                           38 seire
1982   Per Arvid Erga                                         28 seire
1983   Per Arvid Erga                                         28 seire
1984   Svein A. Høitomt                                      36 seire
1985   Oddvar Mæland                                       29 seire
1986   Oddvar Mæland                                       34 seire
1987   Oddvar Mæland                                       17 seire
1988   Roy Eikeland                                           12 seire
1989   Roy Eikeland                                           12 seire
1990   Oddvar Mæland                                         8 seire
1991   Oddvar Mæland                                       14 seire
1992   Roy Eikeland                                           17 seire
1993   Roy Eikeland                                           14 seire
1994   Oddvar Mæland                                       12 seire
1995   Øystein Amdal                                         15 seire
1996   Oddvar Mæland                                       14 seire
1997   Oddvar Mæland                                       13 seire
1998   Oddvar Mæland                                       17 seire
1999   Oddvar Mæland                                       22 seire
2000   Oddvar Mæland                                       19 seire
2001   Oddvar Mæland                                       17 seire
2002   Oddvar Mæland                                       11 seire
2003   Oddvar Mæland                                         9 seire
2004   Oddvar Mæland                                         8 seire
2005   Tor Leiv Gudmestad                                   4 seire
2006   Bernt Øksnevad                                         7 seire
2007   Frode Espeland                                         4 seire
2008   Frode Espeland                                        12 seire
2009   Jørn Bjaanes                                             6 seire
2010   Harald Inge Hagen                                      4 seire
2011   Jørn Bjaanes                                             6 seire
2012   Bernt Øksnevad                                        10 seire
2013   Atle Erga                                                   6 seire
2014   Bernt Øksnevad                                        10 seire
2015   Einar Nedrebø                                          17 seire
2016   Einar Nedrebø                                            8 seire
2017   Einar Nedrebø                                          19 seire
2018   Einar Nedrebø                                          13 seire
2019   Jørn Bjaanes                                            18 seire
2020   Ole Gaute Gudmestad                                8 seire
2021   Atle Erga                                                   8 seire

Travryttere (montè):
2004   Monica Refsland                                        1 seier
2005   Monica Refsland                                        2 seire
2006   Monica Refsland                                        3 seire
2007   Marie Øvestad                                           2 seire
2008   Monica Refsland                                        1 seier
2009   Marie Øvestad                                           3 seire
2010   Kari Anne Knutsen                                     3 seire
2011   Kristine Kvasnes                                         6 seire
2012   Malin Berås                                                5 seire
2013   Martine Finsand                                         5 seire
2014   Kristine Kvasnes                                         3 seire
2015   Kristine Kvasnes                                         3 seire
2016   Kristine Kvasnes                                         2 seire
2017   Tonje Gudmestad                                       3 seire
2018   Hilde Rogstad                                             3 seire
2019   Caroline L. B. Morken                                 1 seier
2020   Martine Finsand                                          2 seire
2021   Helene Kolle                                              3 seire

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.