Championatene for trenere, amatører, stallansatte, montè

Oversikt over Championkusker i Norge fra 1928

Trenere:
1928         Magnus Botslangen                  22 seire
1929         Magnus Botslangen                  43 seire
1930         Magnus Botslangen                  35 seire
1931         Magnus Botslangen                  55 seire
1932         Johan Widding                        41 seire
1933         Magnus Botslangen                  43 seire
1934         Magnus Botslangen                  39 seire
1935         Magnus Botslangen                  54 seire
1936         Magnus Botslangen                  48 seire
1937         Erik Garberg                           64 seire
1938         Erik Garberg                           57 seire
1939         Erik Garberg                           48 seire
1940         Jon Espeseth                          33 seire
1941         Trygve Diskerud                      49 seire
1942         Trygve Diskerud                      40 seire
1943         Gunnar Opsahl                        39 seire
1944         Trygve Diskerud                      30 seire
1945         Ole Østby                              34 seire
1946         Trygve Diskerud                      86 seire
1947         Trygve Diskerud                      83 seire
1948         Trygve Diskerud                      60 seire
1949         Trygve Diskerud                      72 seire
1950         Karsten Buer                          50 seire
1951         Trygve Diskerud                      70,5 seire
1952         Nils A. Skjold                          65 seire
1953         Trygve Diskerud                      76 seire
1954         Trygve Diskerud                      74 seire
1955         Karsten Buer                          93 seire
1956         Karsten Buer                          94,5 seire
1957         Kåre Rastad                            89 seire
1958         Karsten Buer                          86 seire
1959         Karsten Buer                          91 seire
1960         Kåre Rastad                            86 seire
1961         Kåre Rastad                           120 seire
1962         Kåre Rastad                           124 seire
1963         Nils A. Skjold                           94 seire
1964         Karsten Buer                         100 seire  
1965         Nils A. Skjold                         100 seire
1966         Martin Austevoll                     105 seire
1967         Martin Austevoll                     119,5 seire
1968         Martin Austevoll                     155,5 seire
1969         Martin Austevoll                     117 seire
1970         Karsten Buer                         146 seire
1971         Ulf Thoresen                         123 seire
1972         Ulf Thoresen                         133 seire
1973         Ulf Thoresen                         140 seire
1974         Ulf Thoresen                         232 seire
1975         Ulf Thoresen                         184 seire
1976         Ulf Thoresen                         180 seire
1977         Ulf Thoresen                         210 seire
1978         Ulf Thoresen                         214 seire
1979         Ulf Thoresen                         251 seire
1980         Ulf Thoresen                         266 seire
1981         Gunnar Eggen                        173 seire
1982         Gunnar Eggen                        174 seire
1983         Gunnar Eggen                        207 seire
1984         Ulf Thoresen                         208 seire
1985         Ulf Thoresen                         187 seire
1986         Gunnar Eggen                        245 seire
1987         Gunnar Eggen                        282 seire
1988         Gunnar Eggen                        262 seire
1989         Ulf Thoresen                         309 seire
1990         Gunnar Eggen                        244 seire
1991         Gunnar Eggen                        238 seire
1992         Gunnar Eggen                        281 seire
1993         Hans Petter Tholfsen              187 seire
1994         Gunnar Eggen                        189 seire
1995         Gunnar Eggen                        197 seire
1996         Gunnar Eggen                        196 seire
1997         Gunnar Eggen                        170 seire
1998         Asbjørn Mehla                       164 seire
1999         Asbjørn Mehla                       188 seire
2000         Asbjørn Mehla                       185 seire
2001         Jomar Blekkan                       190 seire
2002         Jomar Blekkan                       210 seire
2003         Lars Anvar Kolle                     183 seire
2004         Lars Anvar Kolle                     195 seire
2005         Eirik Høitomt                         204 seire
2006         Eirik Høitomt                         225 seire
2007         Eirik Høitomt                         253 seire
2008         Eirik Høitomt                         229 seire
2009         Eirik Høitomt                         257 seire
2010         Eirik Høitomt                         281 seire
2011         Eirik Høitomt                         281 seire
2012         Tom Erik Solberg                    229 seire
2013         Vidar Hop                              236 seire
2014         Eirik Høitomt                         216 seire
2015         Eirik Høitomt                         230 seire
2016         Eirik Høitomt                         238 seire
2017         Eirik Høitomt                         249 seire
2018         Eirik Høitomt                         216 seire
2019         Eirik Høitomt                         225 seire
2020         Dag-Sveinung Dalen                183 seire
2021         Dag-Sveinung dalen                195 seire

Amatører:
1935   A. Hoppestad                                 14 seire
1936   L.O. Tørset                                    18 seire
1937   Karl Hellem                                    12 seire
1938   Olav Rø                                          11 seire
1939   Anders Andøl                                  14 seire
1940   S. Sønstegård                                   8 seire
1941   H. Kvåle                                         12 seire
1942   L.J. Blekkan                                    23 seire
1943   Enok Åse                                        17 seire
1944   Karsten Sørbø                                  9 seire
1945   Håkon Holm                                     8 seire
1946   Håkon Holm                                    25 seire
1947   Håkon Holm                                    15 seire
1948   Håkon Holm                                    14 seire
1949   Fritz Nilsen                                     12 seire
1950   Håkon Holm                                    20 seire
1951   O. Blekkan                                      13 seire
1952   Tron Klæstad                                  16 seire
1953   Tron Klæstad                                  26 seire
1954   Lars Gjersøyen                                15 seire
1955   Kåre Solberg                                   18 seire
1956   Kåre Solberg                                   20 seire
1957   Martin Hove                                    18 seire
1958   Martin Hove                                    24 seire
1959   Aimar Lyby                                      20 seire
1960   Martin Hove                                    18 seire
1961   Wilhelm Ramsland                             27 seire
1962   Trygve Dybdahl                                28 seire
1963   Benn Orre                                      32 seire
1964   Arne Hop                                        27 seire
1965   Jostein Lea                                     31 seire
1966   Kjell Norsted                                   23 seire
1967   Jostein Lea                                     39 seire
1968   Jostein Lea                                     33 seire
1969   Arvid Søndreli                                  23 seire
1970   Arne Solhus                                     20 seire
1971   Arne Solhus                                     26 seire
1972   Arne Solhus                                     29 seire
1973   Jostein Lea                                     24 seire
1974   Hans Petter Iversen                          27 seire
1975   Arne Solhus                                     45 seire
1976   Arne Solhus                                     36 seire
1977   Ingvald Hodne                                  22 seire
1978   Terje Myhre                                    26 seire
1979   Terje Myhre                                    21 seire
1980   Terje Myhre                                    31 seire
1981   Roy Eikeland                                    38 seire
1982   Per Arvid Erga                                  34 seire
1983   Per Arvid Erga                                  33 seire
1984   Svein A. Høitomt                              46 seire
1985   Oddvar Mæland                                33 seire
1986   Oddvar Mæland                                40 seire
1987   Oddvar Mæland                                  22 seire
1988   Arve Gudbrand Blihovde                     19 seire
1989   Håkon Håvardstun                              19 seire
1990   Harry Søfteland                                  22 seire
1991   Arve Gudbrand Blihovde                      28 seire
1992   Arve Gudbrand Blihovde                      24 seire
1993   Jan Roar Mjølnerød                             23 seire
1994   Oddvar Mæland                                  17 seire
1995   Jan Per Brenden                                 18 seire
1996   Oddvar Mæland                                  18 seire
1997   Jan Roar Mjølnerød                             22 seire
1998   Leif Taknes                                         27 seire
1999   Oddvar Mæland                                  40 seire
2000   Oddvar Mæland                                  32 seire
2001   Oddvar Mæland                                  25 seire
2002   Morten M. Ottersen                            28 seire
2003   Morten M. Ottersen                            34 seire
2004   Liv Pedersen                                      16 seire
2005   Liv Pedersen                                      27 seire
2006   Liv Pedersen                                      29 seire
2007   Bjørn Steinseth                                  27 seire
2008   Edvard Kristiansen                             20 seire
2009   Edvard Kristiansen                             33 seire
2010   Edvard Kristiansen                             31 seire
2011   Edvard Kristiansen                             45 seire
2012   Edvard Kristiansen                             36 seire
2013   Edvard Kristiansen                             27 seire
2014   Edvard Kristiansen                             19 seire
2015   Erlend Rennesvik                               32 seire
2016   Mats Gunnar Ringberg                        34 seire
2017   Thomas Mjøen                                   36 seire
2018   Thomas Mjøen                                   31 seire
2019   Thomas Mjøen                                   30 seire
2020   Stian Pettersen                                  21 seire
2021   Thomas Mjøen                                   37 seire

Stallansatte (Profesjonelle):
1935   Hans Hasle                                        19 seire
1936   Hans Hasle                                        13 seire
1937   M. Kirkaune                                      14 seire
1938   Hans Hasle                                        24 seire
1939   Hans Hasle                                        23 seire
1940   Hans Hasle                                        14 seire
1941   M. Klepaker                                      18 seire
1942   Hans Hasle                                        15 seire
1943   Hans Hasle                                        11 seire
1944   Hans Hasle                                          7 seire
1945   Ivar Fjelddalen                                     7 seire
1946   Osvald Olsen                                      11 seire
1947   Per Wengshoel                                   22 seire
1948   Hans Hasle                                        12,5 seier
1949   Arne Sem                                          11 seire
1950   Per Rakkestad                                    15 seire
1951   Peder Haslie                                      17 seire
1952   Per Rakkestad                                    19 seire
1953   Reidar Olsen                                      11 seire
1954   Peder Haslie                                      17 seire
1955   Peder Haslie                                        8 seire
1956   Tarald Bjanes                                     18 seire
1957   Egil Bingslin                                        22 seire
1958   Ingvald Hodne                                    16 seire
1959   Ingvald Hodne                                    22 seire
1960   Ingvald Hodne                                    16 seire
1961   Ingvald Hodne                                    41 seire
1962   Ingvald Hodne                                    33 seire
1963   Ingolf Sigbjørnsen                               49 seire
1964   Ingvald Hodne                                    47 seire
1965   Kjell Håkonsen                                   43 seire
1966   Kjell Håkonsen                                   43 seire
1967   Kjell Håkonsen                                   36 seire
1968   Kjell Håkonsen                                   42 seire
1969   Kjell Håkonsen                                   49 seire
1970   Hans Petter Tholfsen                          36 seire
1971   Hans Petter Tholfsen                          64 seire
1972   Hans Petter Tholfsen                          48 seire
1973   Gunnar Eggen                                    41 seire
1974   Nils Åge Østby                                    26 seire
1975   Harry Søfteland                                  31 seire
1976   Nils Åge Østby                                    42 seire
1977   Nils Åge Østby                                    57 seire
1978   Nils Åge Østby                                    48 seire
1979   Nils Åge Østby                                    42 seire
1980   Atle Hamre                                        42 seire
1981   Åge Skjold                                         89 seire
1982   Åge Skjold                                         78 seire
1983   Åge Skjold                                         85 seire
1984   Åge Skjold                                         67 seire
1985   Per Oleg Midtfjeld                              26 seire
1986   Per Oleg Midtfjeld                              35 seire
1987   Per Oleg Midtfjeld                              34 seire
1988   Per Oleg Midtfjeld                              43 seire
1989   Jan Erik Landaas                                 44 seire
1990   Jan Erik Landaas                                 38 seire
1991   Andre H. Stensen                                38 seire
1992   Edvard Kristiansen                               65 seire
1993   Andre H. Stensen                                42 seire
1994   Andre H. Stensen                                66 seire
1995   Lars Anvar Kolle                                  71 seire
1996   Lars Anvar Kolle                                  74 seire
1997   Lars Anvar Kolle                                  83 seire
1998   Lars Anvar Kolle                                 104 seire
1999   Geir Vegard Gundersen                        67 seire
2000   Geir Vegard Gundersen                       108 seire
2001   Geir Vegard Gundersen                        96 seire
2002   Frode Hamre                                       69 seire
2003   Frode Hamre                                      115 seire
2004   Frode Hamre                                      112 seire
2005   Frode Hamre                                       87 seire
2006   Svein Ove Wassberg                              94 seire
2007   Svein Ove Wassberg                              89 seire
2008   Svein Ove Wassberg                              90 seire
2009   Svein Ove Wassberg                              90 seire
2010   Svein Ove Wassberg                              91 seire
2011   Svein Ove Wassberg                              80 seire
2012   Svein Ove Wassberg                             100 seire
2013   Svein Ove Wassberg                             113 seire
2014   Svein Ove Wassberg                             109 seire
2015   Svein Ove Wassberg                              95 seire
2016   Svein Ove Wassberg                              96 seire
2017   Magnus Teien Gundersen                     119 seire
2018   Magnus Teien Gundersen                     106 seire
2019   Magnus teien Gundersen                     105 seire
2020   Magnus Teien Gundersen                       74 seire
2021   Magnus Teien Gundersen                       94 seire

Travryttere (montè):
2001   Tone Mari Holtung                               17 seire
2002   Liv Pedersen                                       12 seire
2003   Liv Pedersen                                       20 seire
2004   Johanne Ulrica Øveraasen                    15 seire
2005   Liv Pedersen                                       25 seire
2006   Liv Pedersen                                       29 seire
2007   Line Gundersen                                   22 seire
2008   Liv Pedersen                                       26 seire
2009   Liv Pedersen                                       23 seire
2010   Liv Pedersen                                       27 seire
2011   Liv Pedersen                                       28 seire
2012   Siv Emilie Løvvold                               46 seire
2013   Siv Emilie Løvvold                               56 seire
2014   Kristine Kvasnes                                  36 seire
2015   Kristine Kvasnes                                  35 seire
2016   Kristine Kvasnes                                  26 seire
2017   Christina A. Hande                               20 seire
2018   Helene Kolle                                        26 seire
2019   Helene Kolle                                        26 seire
2020   Helene Kolle                                        18 seire
2021   Helene Kolle                                        25 seire

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.