Litt informasjon om Orm slekta - gammel Norsk Adel

Orm slektas våpensegl

Fra Orm Kongsbror - til Podlest

Orm-slekta var gammel norsk adel. Man tror at den har opphavet sitt helt tilbake fra den Orm Ivarsson som er kjent fra borgarkrigstiden i Norge (1130-1240), og som er mest kjent med navnet Orm Kongsbror, ettersom han var en halvbror til Inge Krokrygg (norsk konge, d.1161). Faren til Orm var Ivar Sneis.
Orm var også halvbror til den kjente baglarbispen Nikolaus Arnesson. Moren deres var Dronning Ingerid Ragnvaldsdotter, fra Sverige. Hun var datteren til Kong Ragnvald Ingeson, sønnen til Kong Inge Steinkjellsson. Dronning Ingerid var gift flere ganger. Først med en svensk prins. Deretter med den norske kongen Harald Gille (d.1136). Sønnen deres var Inge Krokrygg.

Orm Kongsbror:
Orm Kongsbror ble født på Stødle i Etne. Orm Kongsbror var en av førerene for Inge Krokrygg sitt parti. Då kong Inge falt i et slag ved Oslo i 1161, ble han med Erling Skakke og Magnus Erlingsson og han ble en av høvdingene deres i kampen mot Sverre.
I slaget i Norefjorden i Sogn i 1184 var Orm høvding på skipet Skjoldmøya. I dette slaget falt både Orm og Magnus Erlingsson. Liket av Orm ble ført til Oslo og han ble gravlagt i Halvardkirken ved siden av kong Inge og Sigurd Jorsalafarer. Orm var gift med Ragna, datteren til Nikolas Måse og enken etter Harald Gille sin sønn Kong Eystein. 
I Snorre Sturlasons Kongesagaer står det skrevet om Orm at han var en vakker mann og ble en stor høvding.

Orm Erikson Orm f.1453 - d.1521

Han ble født i Ryfylke i Rogaland. Han var sønn av Erik Torsteinson Orm (1420-1480). Orm Erikson Orm ble gift med Astrid Ormsdatter Lydvo (1458-1510). Hun var datter av Orm Ivarson Lydvo Måge (f.1415) og Gyrid Baardsdatter Torsnes (f.1410).
Orm Erikson Orm kjøpte i 1510 gården Hana (Hanegård) i Høiland Skipreide.
I 1518 gjorde bønder fra Ryfylke og Hordaland opprør på Bjelkerø tinget i Bergenhuslen, på grunn av tunge skatter. En John Eilivsen som bøndene sendte til Danmark for å klage til Kongen, ble fanget og satt i tårnet på Bergenhus. Han angav Orm som leder av opprøret, og lensherren på Bergenhus, Jørgen Hansen, sendte en ekspedisjon til Stavanger for å gripe Orm. Orm ble tatt til Bergen og hengt i 1521.
Hans løsøre ble delt mellom Kongen og enken. Det var blant dette sølvtøy som veide 496 1/2 lodd og gullsaker 8 1/2 lodd. (1 lodd = 13,39 g). Bøndene slapp heller ikke klar for deltakelsen i opprøret. Jørgen Hansen reiste sammen med soldater rundt fra gård til gård og ila bøndene store straffeskatter.
Orm Erikson Orm og Astrid Ormsdatter Lydvo hadde en sønn. Erik Ormson Orm.

Erik Ormson Orm f. ca.1490 - d. 1564

Erik Ormson Orm ble gift med Kristina Torsteinsdatter Bjørke Smør (1480-1550). Datter av Torstein "Rike Torstein" Askjellson Bjørke (ca.1450-1517) og Kristine Andersdatter Valvatne (ca.1460-1516).
Erik Ormson Orm ble født i Stavanger og ble kalt etter Vatne og Valvatne etter gårder han fikk med konen. Erik besøkte i 1523 herredagen i Roskilde og fikk av Kong Fredrik I, vernebrev og ble forenet med kronens gård Tjore på Jæren på livstid. Han fikk også Skipredene Vik, Ladvik og Årdal i Sogn i forlening. I 1559 blir Erik også forlenet med kronens gård Stødle i Etne avgiftsfritt. Gjennom sin kone arvet Erik Ormson Orm en mengde jordegods etter jomfru Magdalena Olavsdatter Bagge (smørs-ætta). Erik døde 7. mai 1564 og ble gravlagt i Bergen Domkirke.

Barn av Erik og Kristina:
Anna Eriksdatter Orm
Elin Eriksdatter Orm
Erik Erikson Orm

Elin Eriksdatter Orm f. 1525 - d. 1609

Elin ble gift med Jon Gauteson Sveen Dahl (1507-1575), sønn av Gaute Ivarson Seim Dall-Slede (1468-1550) og Guri Finne Seim Dall-Slede (1484-1530).
Etter mannens død bodde hun en tid på Valvatne på Stord men måtte flytte derfra til Kjerland i 1590, etter et forlik med Otto Thomasson Orning. Hun døde i 1609 på Kjerland og ble gravlagt i Sveio Kirke i Hordaland.

Jon Gauteson Sveen Dahl f. 1507 - d.1575

Jon ble født på Brandvik på Stord i Hordaland. Slektslinjene til Jon Gauteson kan spores tilbake til gjaldskaren og riksråd Jon Ragnvaldsson Smør. (1295-1305). Han og broren Torbjørn var i ungdommen blant Erkebiskop Olav Engelbretsons håndgagne menn. Han hadde hele Sveen gården som adelig setegård. Adelen betalte ikke skatt av sine hovedgårder og sager. På Sveen stod det et stort to-etasjes våningshus som skal være bygget av ham. Utenom Sveen, eide han gårder på Jæren, Sunnhordland, Lindesnes og dessuten to grunner på Tyskerbryggen i Bergen og noen sager. Tilsammen 40 gårder. Mye av dette var visst nok arv med fruen. Jon Gauteson ble begravet i Sveio Kirke. Hans sønner førte i sitt skjold en flakt lilje med en stjerne i. Flere av barna etter Elin og Jon giftet seg uadelig og mistet sine rettigheter som adelige.

Barn av Elin Eriksdatter Orm og Jon Gauteson Sveen Dahl:
Gro Jonsdatter Sveen Dahl
Mats Jonson Sveen
Gaute Jonson Sveen
Sverke Jonson Sveen
Kirsten Jonsdatter Sveen
Margrethe Jonsdatter Sveen
Berte Jonsdatter Sveen
Erik Jonson Sveen


Gro Jonsdatter Sveen Dahl f. 1546 - d.1624

Gro Jonsdatter Sveen Dahl ble gift med Sokneprest i Rennesøy, Palle Christenson Trane (1537-1624), sønn av Christen Pedersson Trane (f.ca.1500 i Viborg Danmark-ca.1550) og Kirsten Pallesdatter (f.ca.1510 i Danmark).
Gro Jonsdatter kom fra den lavadelige Dahl eller Slee slekten. Hun ble født på Sveen i Sveio Hordaland. Hun døde i 1624 på Rennesøy i Rogaland. Mannen Palle Christenson Trane døde i 1584 på Rennesøy.

Barn av Gro og Palle:
Christen Palleson Trane

Christen Palleson Trane f.1575 - d.1649

Christen Palleson Trane var enebarn ble gift med Dorothea Balzersdatter Skonk (Schanche). (født i 1582 i Trondheim, d.1650). Hun var datter til Balzers Skonk. Christen var av ei dansk ætt fra Viborg. Christen døde i Høyland, Sandnes i 1649.

Barn av Christen og Dorothea var:
En datter med ukjendt navn. (gift med Lauritz Hansson)
Palle Christenson Trane
Dorotea Christensdatter Trane (min 8xtippoldemor)
Christen Christenson Trane
Maren Christensdatter Trane
Elen Christensdatter Trane

Dorotea Christensdatter Trane f.1614 - d.1693

Hun ble gift med Lensmann Gabriel Samuelson Vatne (1613-1663), sønn av Lensmann Samuel Pederson Vatne (1575-1635) og Maren Pedersdatter Block (1583-1672). Dorotea døde den 3. mai 1693.

Barn av Gabriel og Dorotea:
Christen Gabrielson Austrått (f.1643-d.1725 - min 6xtippoldefar på farmors side)
Daniel Gabrielson Austrått
Samuel Gabrielson Austrått
Maren Gabrielsdatter Austrått (f.1650-d.1693 - min 7xtippoldemor på farfars side)
Peder Gabrielson Austrått (f.1653-d.1720 - min 8xtippoldefar på morfars side)
Hans Gabrielson Austrått
Dorotea Gabrielsdatter Austrått

Christen Gabrielson Austrått f.1643 - d.1725

Christen Gabrielson Austrått ble gift med Marthe Olsdatter Grannes (1650-1724). De fikk datteren Kari Kristensdatter Austrått (f.1678). Christen døde 24. mars 1725 på Høyland Sandnes. Han var min 6xtippoldefar på min farmor, Anna Tjøttas, morsside.

Maren Gabrielsdatter Austrått f.1650 - d.1693

Maren Gabrielsdatter Austrått ble gift med Ola Erikson Braut (1645-1692). De fikk b.l.a. datteren Berit Olsdatter Braut. Maren døde på Braut i 1693. Hun er min 7xtippoldemor på min farfar, Hjalmar Pollestads, morside.

Peder Gabrielson Austrått f.1653 - d.1720

Peder var født på Austrått i Høyland. Han ble gift med Mari Olsdatter Bore (1660-1716). Hun var datter av Ola Austre-Bore (f.1617) og Berit Enoksdatter Stangeland (d.1691). Peder var fra 1687 til 1720, lensmann i Gand skipreide. Han døde 7. mai 1720 på Høyland.

Barn av Peder og Mari:
Gabriel Pederson Austrått
Dorte Pedersdatter Austrått
Maren Pedersdatter Austrått.

Gabriel Pederson Austrått f.1683 - d.1725

Gabriel Pederson Austrått var først bonde på Sørbø, deretter Forus, på Åse og på Nedre Austrått. Han ble lensmann etter sin far og var lensmann til han døde i 1725. Gabriel Pederson Austrått var min 7 x tippoldefar på min morfar, Hans Grudes, morsside på Skjæveland via Nygård-slekta på Sandnes.

Dorte Pedersdatter Austrått f.1684 - d.1762

Dorte Pedersdatter Austrått ble født i 1684 på Austrått i Høyland. Hun ble gift med Sjur Asbjørnsen Todneim (1678-1744) på Todneim. De fikk sønnen Asbjørn Sjurson Todneim. Dorte døde på Todneim i 1762.
Dorte Pedersdatter Austrått var min 6xtippoldemor på både far og morssiden til min farmor.

Etterkommere av den gamle Orm-slekta finnes altså både på min mor og min fars side.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden Riktig at Pia Mollyn vant Koren Lund-løpet på Klosterskogen i -90, men kusk var Hans Jonas HJørnerød! FSA

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm Svarten.Har prøvd utallige ganger å få tak i boken og uten hell.